Vähähiiliset julkiset hankinnat -webinaarisarja starttaa kesäkuussa – varaa paikkasi nyt

Vähähiiliset julkiset hankinnat

KEINO-osaamiskeskus järjestää yhteistyössä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien, sekä usean Pirkanmaalaisen kunnan ja muutaman maakunnan kanssa webinaarisarjan, jossa pureudutaan vähähiilisiin julkisiin hankintoihin.

Hankinnat ovat yksi keino saavuttaa julkisille hankkijoille, kuten kunnat, kaupungit ja valtio, asetettut hiilineutraalisuustavoitteet. Keskeistä on tunnistaa hankintojen vaikutuskeinot oikeissa tuoteryhmissä.
Kesäkuussa starttaava webinaarisarja on saanut alkunsa muutamilta kaupungeilta tulleesta toiveesta.  Webinaarisarjassa pureudutaankin KEINO-asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen toimesta muun muassa vähähiilisten hankintojen perusteisiin, hankintojen hiili- ja ympäristöjalanjälkeen, tuoteryhmäesimerkkeihin, hankintojen strategiseen johtamiseen, lainsäädäntöön, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.

 -Suosittelemme webinaarisarjaa kaikille niille henkilöille, jotka tekevät työkseen julkisia hankintoja. Webinaarit on suunniteltu niin, että ne kehittävät hankkijoiden tietoja ja toimintatapoja vähähiilisempään suuntaan. Webinaareissa tarjotaan lisäksi konkreettisia case-esimerkkejä ja kriteerimalleja hankintojen valmistelun tueksi, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen johtava asiantuntija Elina Ojala.

Webinaarisarja on maksuton. Osallistuja voivat osallistua joko yhteen webinaariin tai käydä kaikki kolme osiota läpi. 

- Webinaarien välissä osallistujilla on mahdollisuus tehdä välitehtäviä, joihin voi saada tukea ja apua KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijoilta, Ojala lisää.  

Webinaarisarjan osiot

Miten hankkia vähähiilisesti I: Johdanto vähähiilisiin hankintoihin, hankintojen hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset sekä hankinnat keinona saavuttaa strategiset tavoitteet

 • Tiistai 2.6.2020 klo 9.00-10.15.
   
 • Sisältö
  • Johdanto hiilineutraalisuuteen ja vähähiilisiin hankintoihin
  • Julkisten hankintojen hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset
   • Esimerkkejä hankintojen hiilijalanjälkilaskelmista
   • Datan hyödyntäminen arvioinnissa
  • Miten hyödyntää hankintoja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
   • Esimerkkejä organisaatiotason strategioista
   • Mitä on hankintojen strateginen johtaminen
   • Kansallinen hankintastrategia Hankinta-Suomi
  • Yhteenveto

 

Miten hankkia vähähiilisesti II: lainsäädäntö, laskurien hyödyntäminen ja esimerkit

 • Perjantai 11.9.2020 klo 9-10.30
   
 • Sisältö
  • Hiili- ja ympäristöjalanjäljen hyödyntäminen hankinnoissa:

   • Katsaus nykyiseen lainsäädäntöön
   • Hiili- ja ympäristöjalanjälkilaskurit ja -tarkastelut: Mihin tuoteryhmiin on jo olemassa soveltuvia menetelmiä, milloin näitä kannattaa käyttää, mitä haasteita voi tulla vastaan?
  • Tuoteryhmäkohtaisia esimerkkejä ja työkaluja
   • Esimerkiksi:

    • Rakentaminen
    • Kiinteistön kunnossapito
    • Pesulapalvelut ja puhtaanapito
    • Liikenne ja liikkuminen
    • Elintarvikkeet ja ateriapalvelu
      

Miten hankkia vähähiilisesti III: hankinnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi

 • Perjantai 9.10.2020 klo 9-10.30
   
 • Sisältö
  • Hankinnan suunnittelu:

   • Hankintamenetelmät
   • Vuoropuhelu tilaajien ja toimittajien välillä
   • Sopimusehdot ja niiden hyödyntäminen
  • Seuranta- ja päästövaikutusten arviointi
  • Hankinnan sopimuskausi
   • Sopimusehtojen seuranta ja yhteistyö toimittajan kanssa

 

Webinaarien sisältöä tarkennetaan osallistujien kysymysten ja tarpeiden mukaan koulutuksen edetessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaarisarjaan tämän linkin kautta

 

tags