Uusi ympäristömerkkisitoumus kirittää kohti vastuullisempia hankintoja

Ympäristömerkkisitoumus

Sitoumus2050-palvelun uusin sitoumustyyppi on vastuullisempien hankintojen ympäristömerkkisitoumus. Sen tavoitteena on kannustaa organisaatioita hankkimaan ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja palveluita. Siten se myös edesauttaa organisaatioita saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Valtioneuvoston kanslian Sitomus2050-sivusto kokoaa yhteen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Sivuston erilaiset sitoumustyypit tarjoavat tapoja edistää kestävää kehitystä. Niitä yhdistävät konkreettiset teot, jotka vievät eteenpäin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi kunnan, yrityksen tai yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Palvelun uusin sitoumustyyppi on loppuvuonna 2022 julkaistu ympäristömerkkisitoumus. Se on hankintojen ympäristövastuullisuuden edistämiseen tarkoitettu työkalu, joka on tarkoitettu esimerkiksi hankintayksiköille. 

– Kun hankkijat peräänkuuluttavat hankintojen ympäristövastuullisuutta, tuotteita ja palveluita tarjoavilla yrityksillä on entistä enemmän motivaatiota kehittää kestävämpiä vaihtoehtoja. Parhaimmillaan syntyy toivottu dominoefekti, jonka seurauksena hankintoja on helpompi tehdä ekologisuus edellä, toteaa Ympäristömerkintä Suomen asiantuntija Elina Matilainen.

Ympäristömerkkisitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään virallisten ympäristömerkkien käyttöä hankinnoissaan. Sitoumuksen visio on, että tulevaisuudessa yhä useampi hankintoja tekevä organisaatio edellyttää hankittavalta tuotteelta tai palvelulta kolmannen osapuolen valvomaa luotettavaa ympäristömerkkiä.

Lue lisää Sitoumus2050-verkkosivulta

tags