Suomen ensimmäiseen hankintojen innovaatio-akatemiaan valittiin kuusi organisaatiota

Innovaatio-akatemia

Hankintojen innovaatio-akatemia on KEINO-osaamiskeskuksen uusi ohjelma, jossa siihen valitut organisaatiot saavat tukea ja ohjausta innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen hankinnoissaan sekä mahdollisuuksiin saavuttaa organisaation strategisia tavoitteita uusilla ratkaisuilla. Neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen on hakuprosessin kautta valittu kuusi organisaatiota. 

KEINO-osaamiskeskuksen historiassaan, ja koko Suomessa, ensimmäinen hankintojen innovatiivisuuteen keskittyvä kehitysohjelma käynnistyy 19.10.2021 ja siihen osallistuvat organisaatiot edustavat sekä kunta- että valtiopuolen toimijoita. Mukaan valitut organisaatiot ovat: 

  • Turun kaupunki
  • Kuopion kaupungin tilapalvelut
  • DigiFinland
  • Valtori
  • KEHA-keskus
  • Maanmittauslaitos

”Ohjelma on erinomainen mahdollisuus hyödyntää uusia ratkaisuja julkisia palveluita koskevien haasteiden ratkaisemiseksi ja parantaa valmiutta hyödyntää yritysten tarjoamia innovaatioita hankinnoissa”, esittää ohjelman toinen koordinaattori, erikoistutkija Ville Valovirta Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. 

Innovaatio-akatemian aikana organisaatioiden on tarkoitus laatia toimenpidesuunnitelma innovatiivisille hankinnoille ja toteuttaa konkreettinen uudistumisen johtamisen kehittämispilotti. Lopuksi toimenpiteet esitellään organisaation johtoryhmälle. 

Kukin organisaatio saa sparrausta Keinon asiantuntijajoukolta ja lisäksi oman “KEINO-kummin”, joka toimii organisaation yhteyshenkilönä ja tukee sitä erityisesti sparrausten jälkeisessä työssä.  

“Luvassa on äärimmäisen mielenkiintoinen syksy ja odotamme innolla pääsevämme luomaan KEINOn uutta, syventävää akatemia-konseptia. Osallistuvilla organisaatioilla on osin erilaiset tilanteet ja tavoitteet, minkä lisäksi kustakin on mukana kirjava joukko edustajia. Pidämme tätä hyvin positiivisena ja hedelmällisenä tilanteena organisaatioille hyötyä Keinon asiantuntijuuden lisäksi sen ydinajatuksesta eli verkostomaisesta toimintatavasta”, kertoo yksi innovaatio-akatemian koordinaattoreista, Hanselin kehityspäällikkö Maria Röykkä

Innovaatio-akatemian ohjelmasivu

Innovatiivisten hankintojen johtamisen kehitysohjelma eli Innovaatio-akatemia on eräänlainen syventävä jatko-osa KEINO-akatemialle, jossa organisaatiot lähtevät kehittämään hankintojaan organisaationsa strategisten tavoitteiden pohjalta.   

tags