Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti - Case Hyvinkään kaupunki

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Hyvinkään kaupunki 

Hankinnan kohde 

Kenttäkadun päiväkoti, Hyvinkää 

Hankinnan vaikutus

Hankinnalla saavutettiin päiväkotirakennus, jossa on vaatimuksia alhaisempi energiatehokkuusluku (E-luku < 130kWh/m2/v, saavutettu 123kWh/m2/v), alhaisempi ulkovaipan tiiveysluku (mitoitus < 3, saavutettu 1,1) sekä materiaalien tiukempi päästöluokitus kuin M1. 

Taustaa 

Varhaiskasvatuksen palveluverkon tavoitteena on keskittää pieniä yksiköitä ja tarjota palveluja kysynnän mukaan. Hyvinkää kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon ja on sitoutunut kunnianhimoisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.

Hankinnan tavoite

Tavoitteena oli rakentaa terveellinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen rakennus.  Tavoitteet asetettiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Päiväkodin tuli tukea palveluverkostoa. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

Teknisen toimen lisäksi muut kaupungin toimialat ja markkinavuoropuhelun kautta rakennustoimittajat. 

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelu

Hankinnassa toteutettiin laaja markkinavuoropuhelu, joka käynnistyi tietopyynnöllä mahdollisten kumppanien löytämiseksi. Tietopyynnön liitteeksi laitettiin Joutsenmerkin kriteeristö. Tietopyyntöön vastanneille tarjoajille tehtiin kysymyspatteristo, jolla kartoitettiin mahdollisuuksia uusien energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoon valaistuksessa, lämmityksessä, viilennyksessä, veden käytössä, energiatehokkuudessa ja ilmanvaihdossa. Lisäksi markkinoilta kartoitettiin uusia ja innovatiivisia rakennusmateriaaleja, tekniikoita ja rakennusmenetelmiä. Neljä toimijaa vastasi tietopyyntöön ja kunkin kanssa käytiin kaksituntinen tekninen vuoropuhelu, jossa selvitettiin mahdollisia esteitä ja ratkaisuja vaativille kriteereille. Markkinavuoropuhelun tulos oli rohkaiseva ja Hyvinkää päätti jatkaa Joutsenmerkin määrittelyjen mukaisten tavoitteiden toteutusta hankinnassaan.

Sopimusehdot 

Sopimusehdoissa edellytettiin laadunhallintasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma ja ympäristöjärjestelmä. Sopimusehdoissa vaadittiin myös projektisuunnitelma, joka kattaa hankesuunnitelman lisäksi johtamisen ja rakentamisen laadunvarmistuksen. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 

Kelpoisuusvaatimuksissa edellytettiin, että toimittaja osoittaa henkilön, joka on vastuussa Joutsenmerkin sertifiointiprosessista. Tarjoajien tuli lisäksi esittää suunnitelma, miten Joutsenmerkin kriteerit varmistettaisiin rakennusprosessissa aina toimittajiin ja alihankkijoihin asti, sekä energiankulutuksen osalta.  

Teknisissä vaatimuksissa edellytettiin, että kokonaisenergiankulutuksen tulee olla sama tai vähemmän kuin 75 % tasosta 127kWh/m2 vuodessa. Lisäksi pyydettiin ehdotusta, miten Joutsen-merkin kriteerit saavutetaan energiankulutukselle liittyen lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin, sekä miten energiankulutusta mitataan ja tietoa kerätään. 

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laatutekijöiden 50 %. Laatupisteiden osuudet jakautuivat seuraavasti: toiminnalliset ominaisuudet ja tilan toimivuus (50 %), julkisivu (15 %), liikennejärjestelyt (15 %), projektiin sidottu henkilöstö (10 %), suunnitelma materiaalien kosteudenhallinnalle ja vahingoittumattomuudelle (10 %). 

Hankinnan haasteet
Hankinnan haasteena oli löytää toimijoita, jotka pystyvät sitoutumaan Joutsenmerkin vaatimuksiin. 

Hyödyt/ Tulokset

Rakennus sisältää vain turvallisia materiaaleja ja haitattomia kemikaaleja. Se on tarvittaessa myös purettavissa ja koottavissa uudelleen. 

Rakennuksen kokonaispaino on noin 1 400 000kg. Tuottamalla rakennuksen osia valmiiksi leikattuina moduuleina, rakennusaikainen materiaalihukka saatiin rajattua 5 %:iin kun yleensä vastaavissa kohteissa se on 10 – 15 %.  

Rakennuksen hinta jäi alhaisemmaksi kuin oli oletettu. Hinta-arvio oli 7 miljoonaa €, mutta lopullinen toteutushinta oli noin 6 miljoonaa €.

Hankkijan kommentti/opittua
Keskeistä onnistumisessa oli markkinavuoropuhelu, jonka avulla tarjouspyynnön tasoa ja kunnianhimoa pystyttiin huomattavasti parantamaan.

Keinot kiertoon 

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti kannustaa kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin myös muissa julkisissa palvelurakennuksissa. Kiinnostus Joutsenmerkittyihin päiväkoteihin on nousussa Pohjoismaissa. Ruotsissa on kolme Joutsenmerkittyä päiväkotia ja kaksi rakenteilla, Tanskassa on yksi. Myös toimittaja oppi Joutsenmerkin mukaisesta rakentamisesta ja sai tästä hyvän referenssin. 

 

tags
ajatuskupla

Hankinta-asiantuntija kertoo

Hyvinkään kaupungin hankinta-asiantuntijana toiminut Inkeri Kontiola kirjoitti päiväkodin hankintaprosessista hankinnat.fi:n Vierakynäblogissa ja oli asiasta Turun AMK:n haastateltavana

lateral-image-left