Strategiatyö koko Suomen julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämiseksi etenee

Pienoiskuva

Hankinta-Suomi-työ esityi joulukuunm alussa, kun johdon foorumi kokoontui hahmottelemaan strategiatyöhön konkreettisia tavoitteita. Foorumi valitsi tärkeimpänä pitämänsä tavoitteet, jotka ovat

  • hankintojen strategisempi johtaminen
  • julkisen ostamisen ammattimaistaminen
  • datan kehittäminen johdon työkaluksi
  • toimivat ja laadukkaat hankinnat
  • elinvoimaiset markkinat

Foorumin näkemykset tärkeimmistä tavoitteista avataan pian laajempaan keskusteluun verkkoaivoriihen muodossa

Lue tiedote Kuntaliiton sivuilta 

tags