Siivous- ja puhtauskemikaalien green deal -hankintakriteerit on julkaistu

Siivous ja puhtauskemikaalien kriteerit

Ensimmäiset green deal -sopimuksen puitteissa edellytettävät hankintakriteerit, joilla päiväkotiympäristön hankinnoissa pyritään haitallisten aineiden vähentämiseen, on julkaistu.

Nyt julkaistut kriteerit koskevat siivous- ja puhtauskemikaalien hankintaa ja puhtauspalveluiden hankintaa.
Green deal -sopimuksen tavoitteena on minimoida haitallisia kemikaaleja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä julkisten hankintojen kautta ja siten vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista.  Tavoitteen saavuttamiseksi sopimuksen allekirjoittaneet tahot ovat laatineet ja laativat lisääyhteisiä hankintakriteereitä.

 

Green deal -kriteerit: siivous- ja puhtauskemikaalit

Green deal -kriteerit: Puhtauspalvelut

Liite 1: tuoteryhmät

 

Lue lisää Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa green deal -sopimuksesta

tags