Rakennusten purku-urakoiden kiertotaloudessa piilee kunnille merkittävä mahdollisuus vaikuttaa vähähiilisyyden kehittymiseen

Rakentaminen tuottaa kaivosteollisuuden jälkeen suurimman osan Suomen jätevolyymista. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille ja muille toimijoille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa. Myös materiaalivirtojen aitoon ymmärrykseen tarvitaan merkittävästi lisää tietoa. Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeessa tutkittiin, miten kiertotaloutta voidaan huomioida nykyistä paremmin purkutöiden hankinnassa ja maamassojen hallinnassa.

RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehtiin kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä, tutkimalla purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä keräämällä eri toimijoiden havaintoja kehitystarpeista ja mahdollistajista. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Hankkeessa myös mm. haastateltiin laaja joukko purku-urakoitsijoita.

---

RANTA-hankkeen päähavainnot ja suositukset esitellään 7.11.2018 Ympäristöministeriön Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivillä. Tulokset on kerätty myös RANTA-hankkeen loppuraporttiin ”Rakennusten purku-urakoiden ja maamassojen hallinnan kiertotalous – nykytila, mahdollisuudet ja haasteet kunnissa”.

 

Lue koko uutinen Green Net Finlandin sivuilta.

tags