Puurakennuksen hankinnassa tarvitaan uudenlaista ajattelua - opas on julkaistu

puurakennus

Puurakentamisen kirjaaminen kuntastrategiaan tukee kunnan ilmastotavoitteiden saavuttamista ja helpottaa puunkäytön lisäämistä rakennushankkeissa. Julkisten rakennuttajien on hyvä irtaantua vanhoista totutuista ajatusmalleista, kartoittaa jo etukäteen tarjolla olevat mahdollisuudet sekä jättää tilaa myös innovaatioille.

Kuntien ja kaupunkien puurakentaminen tukee kansallisten ja alueellisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Puurakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on olennaisesti pienempi kuin muiden rakennusten.

Asiantuntija Sini Koskinen ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta kertoo, että julkiselle sektorille, joka on merkittävä rakennuttaja, onkin asetettu kunnianhimoiset puurakentamisen tavoitteet.

”Vuonna 2019 puu oli päärakennusmateriaali noin 15 prosentissa kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta – vuonna 2025 määrä halutaan kasvattaa 45 prosenttiin.”

Lue koko artikkeli Motivan verkkopalvelusta

Lataa  ympäristöministeriön julkaisema  Puun käyttö julkisessa rakentamisessa -hankintaopas

tags