Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Pohjoismainen hankintayhteistyö käynnistyi Helsingissä ICT:n kiertotalousratkaisujen tiimoilta

Kannettava tietokone pöydällä

Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa vauhditetaan kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä järjestämällä yhteispohjoismaisia markkinavuoropuhelutilaisuuksia. 

Hankkijoita ja toimittajia laajasti koonneita markkinavuoropuhelutilaisuuksia on jo järjestetty huonekalujen ja ICT laitteiden kiertotalousratkaisujen tiimoilta. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on käynnistetty myös  pienissä edelläkävijähankkijoiden ryhmissä päästöttömien tavarakuljetusten ja huonekalujen kiertotalousratkaisujen ympärillä. 

Elokuussa Helsingissä kokoontui ryhmä aktiivisia pohjoismaisia hankkijoita kunnista ja keskitetyistä hankintaorganisaatioista ideoimaan ja pohjustamaan yhteistyötä ICT laite- ja palveluhankintojen tiimoilta. 

Luvassa onkin loppusyksystä teemoitettuja, tiettyihin hankinta- tai kriteerihaasteisiin syväsukeltavia tilaisuuksia.

Jos haluat mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön ja tiedon tulevista tapahtumista, lähetä yhteystietosi suvi.salmela@motiva.fi.