Pirkanmaan KEINO-muutosagenttihaku jatkuu 2.11. asti

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävän KEINO-osaamiskeskuksen alueellisten muutosagenttien haku kolmelle pilottialueelle Varsinais-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle päättyi 29.10.2018. Määräaikaan mennessä Varsinais-Suomeen tuli neljä ja Pohjois-Pohjanmaalle yksi hakemus. Valitettavasti Pirkanmaalle ei tullut yhtään hakemusta. Tämän vuoksi KEINO-osaamiskeskus jatkaa hakuaikaa Pirkanmaan osalta 2.11.2018 saakka.

- Toivomme, että ihmiset levittäisivät tietoa jatkoajasta verkostoissaan, jotta saisimme mahdollisimman monta hakemusta, toivoo pilottihankkeesta vastaava Päivi Kynkäänniemi Kuntaliitosta.

Rahoitushakuun etsitään tasoltaan ja resursseiltaan erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  Haku kohdistuu siis maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. Kyseessä ei ole varsinainen työpaikkailmoitus vaan hanke, jonka edistämiseen toimija saa muutosagentin muodossa rahoitusta. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka tekee tehtäväänsä oman työnsä ohessa, eli tietyn prosentin työajastaan. Tällä tavoin hän pysyy koko ajan kartalla hankinta-alasta siitä etääntymättä. Rahoitusta annetaan 60 000 euroa per alue, josta 2019 vuodelle jaetaan 40 000 euroa ja vuodelle 2010 loput.

- KEINO-muutosagentit valitaan organisaatioiden lähettämien ehdotusten perusteella. Agentteina toimivat henkilöt vastaavat muun muassa hankintatiedon keräämisestä omalla seudullaan, ottaen selvää, millaisissa tilanteissa maakunnassa olisi mahdollisuus soveltaa julkisissa hankinnoissa hankintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä tai edistävät innovaatioita, kertoo Kynkäänniemi.

Muutosagenttien haku tapahtuu sykleissä ja seuraavien kolmen maakunnan muutosagenttien hakukierros järjestetään keväällä 2019.

Tästä hakuilmoitussivulle.

tags