Osallistu EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien arviointiin

EU:lla on julkisia hankintoja koskevia direktiivejä, joilla pyritään mm. linkittämään julkiset hankinnat vahvemmin erilaisten poliittisten tavoitteiden kuten innovaatioiden ja ympäristönsuojelun vahvistamisen saavuttamiseen. EU:n julkisia hankintoja koskevia direktiivejä uudistettiin vuonna 2014. Uudistustyön tavoitteena oli vähentää byrokratiaa hankinnoissa, parantaa PK-yritysten osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä avoimuutta korruption ja petosten vähentämiseksi. Lisäksi korostettiin julkisten hankintojen merkitystä strategisten tavoitteiden, kuten innovaatioiden ja ympäristönsuojelun edistämisessä.    

 

Kaupunkien, kuntien ja alueviranomaisten tekemillä tavara- ja palveluhankinoilla sekä urakoilla on tärkeä merkitys alueensa markkinoille. Euroopan alueiden komitea (CoR) ja Euroopan alueiden ja kuntien neuvosto (CEMR) ovat tästä syystä laatineet kyselyn, jolla halutaan analysoida uusien hankintadirektiivien soveltamisessa olevia haasteita ja mahdollisuuksia sekä tunnistaa keinoja haasteiden korjaamiseksi. 

  
Kysely on tarkoitettu alue- ja paikallishallintoviranomaisille ja siihen voi vastata 13.5.2019 mennessä täältä.