Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Motivan neuvontapalvelu tarjoaa julkisille hankkijoille apua puurakentamiseen

julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu

Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa kunnille maksutonta asiantuntija-apua puurakentamisen kysymyksissä. Vastauksia kunnalliseen puurakentamiseen saa verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse.  

Tietoa ja neuvoa puurakentamisen asiantuntijoilta

Kunnat voivat ottaa yhteyttä neuvontaan verkkolomakkeella, sähköpostilla sekä erillisenä puhelinaikana torstaisin klo 9–11. Neuvontapalvelu on avuksi erityisesti rakennushankkeen valmisteluvaiheessa, kun kunta miettii erilaisia rakentamisen vaihtoehtoja ja materiaaleja.
 
Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi oman kunnan puurakentamishankkeen suunnittelu-, hankinta- tai rakentamisprosessin eri vaiheisiin tai tekniseen toteutukseen. Myös puurakentamista edistävään kaavoitukseen tai strategiaan saa apua neuvonnasta. Kysyä voi puun käytöstä sekä uudis- ja korjausrakentamisessa että infrahankkeissa.

Tavoitteena lisätä puurakentamista

Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu on osa kaksi vuotista hanketta, joka koostuu käytännönläheisestä neuvontapalvelusta, maksuttomista Puuakatemia-verkkokoulutuksista, alueellisista tapahtumista sekä julkisen puurakentamisen yhteiskehittämiseen keskittyvistä työryhmistä.
 
Neuvontaa rahoittaa ympäristöministeriö osana Puurakentamisen ohjelmaa (2016–2022). Ohjelman tavoite on edistää ilmastotavoitteita lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa.

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu:
www.motiva.fi/puurakentaminen
puurakentaminen@motiva.fi
puh. torstaisin, klo 9–11 (09) 6122 5099

tags