Mikä edistää ja mikä hidastaa kiertotaloudenmukaisia julkisia hankintoja? Circwaste tutki kiertotaloushankintoja

Circwaste tutkimus

Julkisten hankintojen keskeinen rooli julkisen sektorin kestävien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu. Miten kiertotalous näyttäytyy kuntien hankinnoissa 2020-luvun taitteessa? Mikä edistää ja mikä hidastaa kiertotaloudenmukaisia julkisia hankintoja?

Toukokuussa 2023 julkaistu tutkimus osoittaa, että vaikka kunnilla on kunnianhimoisia tavoitteita siirtyä kiertotalouteen, niiden tekemissä hankinnoissa kiertotalous ei kuitenkaan vielä systemaattisesti näyttäydy. Tutkimuksessa kuitenkin löytyi merkittävä määrä monenlaisia esimerkkejä kiertotalouden mukaisista hankinnoista kuten ICT- ja tekstiilihankintojen tuote palveluna -ratkaisut sekä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen infrahankinnoissa. Hankintayksiköihin tarvitaan kipeästi lisää kiertotalousosaamista ja resursseja. 

Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus haastattelivat vuonna 2021 Circwasten edelläkävijäkuntia kiertotaloudenmukaisista hankinnoista.  Haastattelututkimukseen osallistuivat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Ii, Turku, Vantaa sekä Pori.

Julkaisu on suunnattu julkisen alan hankintoja suunnitteleville ja toteuttaville sekä hankintojen linjauksista päättäville. Se avaa kiertotaloushankintojen nykytilaa konkreettisella tasolla ja sopii kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. 

Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanke on toteutettu vuosina 2016–2023. Hanke on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Se saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Julkiset kiertotaloushankinnat – Circwaste-edelläkävijäkuntien kokemuksia ja näkökulmia. Lankiniemi, Sonja; Yliruusi, Hannamaria; Popova, Milla; Alhola, Katriina. pdf. (2023)

tags