Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Luomu- ja lähiruokaa elintarvikkeiden dynaamisella hankintamenettelyllä – ilmoittaudu vertaisoppimoon

kananmunia pöydällä

Luomu-, lähi- ja pientuottajien elintarvikkeiden käytön haasteena julkisissa ruokapalveluissa on usein se, että tuotannon volyymi ei riitä isojen puitesopimusten vaatimuksiin tai pienet toimittajat eivät osallistu erityisosaamista vaativiin julkisiin kilpailutuksiin. DPS, eli dynaaminen hankintamenettely on hankintalain mukainen tapa tehdä hankintoja ja selättää samalla edellä kuvattuja haasteita.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Motiva Oy käynnistävät dynaamisen hankintamenettelyn (DPS) vertaisoppimisen hankkeen vuosille 2023–2024. Vertaisoppimossa DPS-menettelyn käyttöönottoa valmistelevat hankintayksiköt ja ruokapalvelut saavat tukea prosessiinsa, tietoa, neuvontaa ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia.

Hanke on tarkoitettu kuntien elintarvikehankintoja tekeville hankintayksiköille, alueellisille hankintarenkaille ja elintarvikehankintoja tekeville ruokapalveluille, sekä hyvinvointialueilla elintarvikehankintoja tekeville yksiköille.  

Ilmoittautuminen hankkeeseen

Ilmoittautuminen hankkeeseen tulee tehdä 30.12.2022 mennessä täyttämällä linkistä avautuva hakulomake. Ilmoittautuessaan hankkeeseen organisaatio sitoutuu osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin (5-6 kpl, pääasiassa etätilaisuuksia) vuonna 2023 ja 2024. Osallistuvissa hankintayksiköissä tulee olla myös suunnitelmissa DPS-menettelyn käyttöönotto elintarvikehankinnoissa hankkeen aikana.  Hankkeeseen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittaudu hankkeeseen tästä (1 ilmoittautuminen /hankintaorganisaatio) 30.12.2022 mennessä.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Tutustu hanke-esittelyyn
 

 

tags