Linjat kuumana - hankinnoilla työllistäminen kiinnostaa ja puhututtaa

Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmä kokoontui kolmannen tapaamisen merkeissä Skypen ääreen 5.6.2019.  Skype-kokous oli jatkoa Tampereella maaliskuussa järjestetylle tapaamiselle, jossa keskustelu oli hyvinkin vilkasta ja aika loppui kesken. Tällä kertaa ennalta eniten askarruttaviksi teemoiksi oli valikoitu käytetyt työllistämisehdot sanktioineen ja seurantamenettelyineen. Vantaan kaupungin projektisuunnittelija Anette Hagström alusti keskustelua Vantaan kaupungin kokemuksilla aiheesta.  

Juttua riittikin osallistujilla paljon, ja esimeriksi sanktioiden suuruutta ja määräytymisperusteita pohdittiin usealta kantilta. Jonkinlaisena lopputulemana arvioitiin sanktioiden ohjausvaikutuksen olevan toteuman kannalta siinä määrin keskeinen, ettei niistä tule mielellään päästä kovin helpolla eroon edes silloin, kun työllistetty lopettaa työsuhteen omasta tahdostaan. Sanktiosumman sitominen esimerkiksi työllistämisen arvioituihin kustannuksiin on paikallaan, jotta summa ei muodostuisi niin pieneksi, että yrityksellä on kannuste mieluummin maksaa sakko kuin pyrkiä ehdon täyttämiseen.  Yhtenä mallina sanktion suuruusluokan sekä varsinaisen työllistämisehdon suuruuteen voi pitää esimerkiksi Vantaan kaupungin laskuharjoitetta: 

Kuva 1 Arvio työllistämisehdon suuruudesta 1,2 miljoonan euron hankinnassa. Vantaan kaupunki
Kuva 1. Arvio työllistämisehdon suuruudesta 1,2 miljoonan euron hankinnassa. Vantaan kaupunki 
 

Sopimusehtojen kirjoittaminen riittävän selkeiksi ja ymmärrettäviksi nähtiin tarpeelliseksi. Ihanteellisessa tilanteessa kilpailutuksen voittajalle jää liikkumavaraa parhaan toteutustavan etsimiseen, mutta tekstistä siitä huolimatta käy vaivatta ilmi millä tavoin velvoite voidaan täyttää. Huolella tehdyistä kirjauksista huolimatta on rekrytointituen tarjoaminen sekä neuvonta tarpeen ja malli toimii parhaiten, kun yhteistyö yritysten kanssa on sujuvaa. 

Seurannan osalta toistaiseksi parhaalta ratkaisulta vaikuttaa työnantajan täyttämä seurantalomake. Mallin laajemman käytön myötä kyseeseen voisi kuitenkin jossain vaiheessa tulla myös sähköisen järjestelmän hankinta. Hollannissa, jossa järjestelmä on käytössä, on hallinnollinen vaiva yrityksille suhteellisen kevyt ja sama järjestelmä toimii hyvin muihin järjestelmiin integroituna myös rekrytointiväylänä. 

Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmä jatkaa toimintaansa taas syksyllä, jolloin on luvassa aiheen yleiswebinaari asiaan vasta perehtyville. Näitä odotellessa voi lueskella piakkoin julkaistavaa hankinnoilla työllistämisen itseopiskelumateriaalin päivitystä. Materiaali pohjautuu vuonna 2016 HANDU-hankkeessa laadittuun oppimateriaaliin, mutta on saanut mittavasti uusia näkökulmia ja päivityksiä vuosien varrella tulleista kokemuksista. 

 

Lue lisää hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmästä täältä.