Liity kestävien innovaatiohankintojen Big Buyers -yhteistyöryhmään

kasvi hehkulampussa

Big Buyers for Climate and Environment, BBCE, (”suurikokoiset ilmasto- ja ympäristöhankkijat”) on Euroopan komission aloite, jolla edistetään julkisten hankkijoiden yhteistyötä kestävien ratkaisujen strategisessa toteuttamisessa kansainvälisesti.

BBCE-aloitteen ensimmäinen vaihe tuotti useita kunnianhimoisia tuloksia kolmessa pääteemassaan (päästöttömät rakennustyömaat, raskaiden sähköajoneuvojen ja rakennusmateriaalien kiertotalous). Hankintayksiköt ovat jakaneet em. päätemojen osalta haasteitaan ja ratkaisujaan, rakentaneet yhteistyötä toimittajien kanssa sekä työskennelleet teknisten asiantuntijoiden kanssa eri puolilta Eurooppaa.

Lue lisää

Aloitteen seuraavaa vaihetta varten perustetaan viisi yhteistyön osa-aluetta, jotka perustuvat julkisten tahojen konkreettisiin tarpeisiin ja kiinnostukseen hankkia uusia kestäviä ratkaisuja, joita ei tällä hetkellä ole markkinoilla. Yhteistyö uusien, kestävien ratkaisujen hankinnassa sijoittuu seuraaviin hankintakohteisiin:

  • Liikkuvuus
  • Energia
  • Rakentaminen
  • Tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja tekoäly (AI)
  • Terveys tai muu.

Nyt voit osallistua mukaan ryhmään ilmoittamalla hankintatarpeesi 18. joulukuuta 2020 mennessä seuraavan lomakkeen kautta:

Big Buyers for Climate and Environment Questionnaire

Kunkin alueen osalta voi kuvata erityistarpeensa (palvelut tai tuotteet), jotka aikoo hankkia lähivuosina, mutta joita ei tällä hetkellä ole helposti saatavilla markkinoilla.

Joulun jälkeen sihteeristö analysoi tulokset selvittääkseen, mitkä alueet, tuotteet ja/tai palvelut herättävät eniten kiinnostusta yhteistyön osalta. Seurantahaastattelut järjestetään tammikuun 2021 aikana. Työryhmät perustetaan helmi-maaliskuussa 2021 kahden vuoden ajaksi.

Miksi BBCE-yhteistyöryhmään kannattaa osallistua?

Big Buyers for Climate and Environment etsii kunnianhimoisia julkisia yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita innovaatiohankintojen yhteistoimista esimerkiksi terveydenhuollon, puhtaan energian, vähähiilisen rakentamisen tai älykkään liikenteen aloilla. Sen työryhmiin osallistuvat organisaatiot voivat hyötyä esimerkiksi seuraavanlaisesti:

  • Parhaiden käytäntöjen jakaminen eurooppalaisten kollegojen kanssa 
  • Yhteinen markkinoiden sitouttaminen ja markkinatiedon jakaminen
  • Tutustuminen uusimpiin ohjeisiin ja tekniseen kehitykseen

Fyysisesti järjestettävistä kokouksista ja teknisistä vierailuista tarjotaan täysi matkakulukorvaus ja sihteeristö tukee yhteistyön toteuttamista.

Tiedotusseminaari

Yhteistyöhön osallistumisesta järjestetään tiedotusseminaari tiistaina 8. joulukuuta klo 9.30-10.30 Keski-Euroopan aikaa, ja siihen voi ilmoittautua Eventbrite-tapahtumasivulla:

BIG BUYERS FOR CLIMATE AND ENVIRONMENT [LAUNCH]

Lisätietopyynnöt ja/tai kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@bigbuyers.eu