Kuusi organisaatiota kehittivät sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamista

nainen työmaakypärä päässä

Ensimmäistä kertaa toteutettu hankintojen sosiaalisen kestävyyden akatemia eli sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisen kehitysohjelma päättyi huhtikuussa. Neljän kuukauden ajan kuusi hankintayksikköä sai tukea ja ohjausta tunnistaa sopivia tapoja edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun ja kestävyyden tavoitteitaan.

Mukana olleet organisaatiot, eli Hengitysliitto r.y. yhdessä Ammattiopisto Luovin kanssa, Helsingin kaupunki kolmen yksikkönsä voimin, Lapin AMK yhdessä Lapin yliopiston kanssa, Porin kaupunki, Rovaniemen kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt yhdessä Puolustuskiinteistöjen kanssa pureutuivat muun muassa hankinnoilla työllistämiseen sekä ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistämiseen.

Ohjelmaan valitut organisaatiot olivat linjanneet keskeiseksi asiaksi sosiaalisen kestävyyden teeman omassa strategia- ja vastuullisuustyössään. Osallistujia yhdisti halu saada lisätietoa siitä, mitä konkreettisia vaiheita liittyy sosiaalisen kestävyyden edistämiseen ja minkälaista toimintamallia se edellyttää organisaatiolta. Kaikki organisaatiot toivat esille hakuvaiheessa tarpeensa oppia uutta ja saada käytännön vinkkejä siitä, miten hankinnoilla voidaan edistää niin työllistämistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kuin torjua työperäistä hyväksikäyttöä.

–Soske-akatemian aikana aikana organisaatiot laativat suunnitelmat kestävien hankintojen toimintamallin luomiseen organisaatioonsa ja valmistelivat konkreettisia pilottihankkeita, joissa edistetään jotain sosiaalisen kestävyyden teemaa, kertoo teema-akatemiaa luotsannut kehityspäällikkö Liisa Lehtomäki Hansel Oy:stä.

Akatemiaan osallistuneet organisaatiot kokivat, että yhteinen kehitysmatka tarjosi heille lisätietoa vastuullisten hankintojen toimintamallista, hankinnoilla työllistämisehdon ja ns. code of conduct- liitteen käyttämisestä sekä vertaistukea ja entistä parempia valmiuksia kehittää sosiaalisesti kestäviä hankintoja.

–Osallistujaorganisaatioilla on hyvä käsitys siitä, miten he jatkavat sosiaalisesti kestävien hankintojen kehittämistä akatemia jälkeen, ja tämä on hienoa, Lehtomäki lisää.

Lisätietoa:  

Hankinnoilla työllistämisen itseopiskelumateriaali | Hankintakeino.fi

Code of conduct -liite ja Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet ohje sekä HEUNIn opas Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat: Sosiaalinen kestävyys - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

 

 

 

tags