Kuusi organisaatioryhmää hankintojen sosiaalisen kestävyyden kehityspolulle KEINOn Soske-akatemiassa 2022

""

Hankintojen sosiaalisen kestävyyden akatemia eli Soske-akatemia on KEINO-osaamiskeskuksen uusi ohjelma, jossa siihen valitut organisaatiot saavat tukea ja ohjausta tunnistaa sopivia tapoja edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun/kestävyyden tavoitteitaan, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistämistä. Neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen on hakuprosessin kautta valittu kuusi organisaatioryhmää, joista neljällä on yhteisjoukkue yhden tai useamman organisaation kanssa.  

KEINO-osaamiskeskuksen historiassaan, ja koko Suomessa, ensimmäinen hankintojen sosiaaliseen kestävyyteen keskittyvä kehitysohjelma käynnistyy 20.1.2022 ja siihen osallistuvat organisaatiot edustavat sekä kunta- että valtiopuolen toimijoita sekä oppilaitos- ja korkeakoulusektoria. Mukaan valitut organisaatiot ovat:  

  • Hengitysliitto r.y. ja Ammattiopisto Luovi 
  • Helsingin kaupunki (kanslia, 3 toimialaa ja Palvelukeskus) 
  • Lapin AMK ja Lapin yliopisto 
  • Porin kaupunki 
  • Rovaniemen kaupunki 
  • Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt 

”Ohjelmaan valitut organisaatiot ovat kukin linjanneet keskeiseksi asiaksi sosiaalisen kestävyyden teeman omassa strategia- ja vastuullisuustyössään. Osallistujia yhdistääkin halu saada lisätietoa siitä, mitä konkreettisia vaiheita liittyy sosiaalisen kestävyyden edistämiseen ja minkälaista toimintamallia se edellyttää organisaatiolta. Kaikki organisaatiot toivat esille hakuvaiheessa tarpeensa oppia uutta ja saada käytännön vinkkejä siitä, miten hankinnoilla voidaan edistää niin työllistämistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kuin torjua työperäistä hyväksikäyttöä, esittää ohjelman koordinaattori Hansel Oy:n kehityspäällikkö Liisa Lehtomäki.   

Soske-akatemian aikana organisaatioiden on tarkoitus laatia suunnitelma kestävien hankintojen toimintamallista organisaatioonsa ja valmistella konkreettista pilottihankintaa, jossa edistetään jotain sosiaalisen kestävyyden teemaa. Lopuksi suunnitelma ja toimenpiteet esitellään kunkin organisaation johdolle sekä akatemian päätösjaksossa myös muille osallistujille.  

Kukin organisaatio saa sparrausta Keinon asiantuntijajoukolta työpajojen välissä.   

“Luvassa on mielenkiintoinen kevät, koska kullakin osallistujalla on hakuvaiheen tietojen perusteella myös annettavaa omalta erityisalaltaan toisille osallistujille, summaa Motiva Oy:n kestävien julkisten hankintojen asiantuntija Taneli Varis. 

Soske-akatemian ohjelmasivu 

Sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisen kehitysohjelma eli Soske-akatemia on syventävä jatko-osa KEINO-akatemialle, jossa organisaatiot lähtevät kehittämään hankintojaan organisaationsa strategisten tavoitteiden pohjalta.    

 

tags