Verkostouutinen, Valonia

Kuntien vaihtoehdot aurinkovoiman hankinnassa herättivät keskustelua

aurinkopaneelit

Joulukuun alussa Valonia järjesti osana alueellista KEINO-työtä sekä ELLE-hanketta keskustelufoorumin aurinkosähkön hankintavaihtoehdoista Varsinais-Suomen kunnille ja yrityksille. Tilaisuuteen osallistui edustajia seitsemästä alueen kunnasta ja viidestä yrityksestä sekä asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta sekä Turun ammattikorkeakoulusta.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua mm. eri sopimusmalleista, puitejärjestelystä sekä dokumentaation tärkeydestä. Esityksessään SYKEn Jarmo Linjama avasi perinteisen kertainvestoinnin, PPA -mallin (Power Purchase Agreement) sekä Hanselin Kuntahankintojen jatkosopimuksen DPS (Dynamic Purchasing System) -mallin eroja. 

Tutkimusvastaava Samuli Ranta Turun AMK:sta nosti puheenvuorossaan esiin voimalan mitoituksessa hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä laadukkaiden asennusten tärkeyden niin paloturvallisuuden kuin järjestelmän kestävyyden ja pitkän käyttöiän turvaamiseksi. Huollon ja ylläpidon helpottamiseksi Ranta peräänkuulutti myös huolellisen dokumentaation ja käyttöönottokatselmuksen kirjaamista tarjouspyyntöön aurinkosähköhankintaa valmistellessa. 

Valonian energia-asiantuntija Liisa Harjula kirjoitti tilaisuuden annista laajemmin Valonian sivuilla.

tags