Kunnille ja muille julkisille organisaatioille neuvoa, tietoa ja tukea puurakentamiseen

vauhdittajaryhma

Kunnille, kaupungeille ja muille julkisille organisaatioille on avattu maksuton julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu, joka auttaa hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi luvassa on aiheeseen liittyviä koulutuksia ja vauhdittajaryhmiä.

Puurakentamisen neuvontapalvelun tavoitteena on vauhdittaa julkisen sektorin puun käyttöä rakentamisessa, mikä tukee osaltaan Suomen päästövähennystoimia ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Neuvontapalvelusta vastaa Motiva ja sen rahoittaa ympäristöministeriö.

Neuvontapalvelu

Puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa tietoa ja vastauksia julkisen puurakentamisen haastaviin kysymyksiin. Neuvontapalvelussa kysymyksiin vastaavat alan asiantuntijat. Kysyä voi verkkolomakkeella, sähköpostilla sekä erikseen varattuna puhelinaikana.

Koulutukset

Kunnille ja kaupungeille on tarjolla useita maksuttomia verkkokoulutuksia julkisen puurakentamisen eri teemoista. Koulutukset tarjoavat tietoa puurakentamisen hankkeiden eri vaiheista strategiasta ja kaavoituksesta itse hankkeen tekniseen toteuttamiseen.

Vauhdittajaryhmät

Puurakentamisenvauhdittajaryhmät on tarkoitettu julkisille toimijoille, jotka työskentelevät puurakentamisen hankkeiden tai niiden valmistelun parissa. Vauhdittajaryhmiä on kaksi. Niistä toinen keskittyy julkisiin uudisrakennuksiin ja toinen korjausrakentamiseen. Haku vauhdittajaryhmiin on käynnissä 9.2.–15.3.2021.

Motivan puurakentamisen neuvontapalvelua rahoittaa ympäristöministeriö osana Puurakentamisen ohjelmaa (2016–2022).

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu -sivu

YM ja Motiva: Kunnille tarjolla maksutonta neuvontaa puurakentamisesta -tiedote

Vauhdittajaryhmien uutinen ja hakulomake

 

tags