KEINO-akatemia, hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma, käynnistyi

Konkreettiset työkalut kiinnostivat KEINO-akatemiassa

Pienoiskuva

Mitkä asiat pitää saada kuntoon, jotta julkisten hankintojen johtaminen toimii? Miten hankinnat saadaan palvelemaan innovatiivisuuden ja hiilineutraaliuden kaltaisia tavoitteita? Miten strategisia tavoitteita asetetaan ja onko hienot strategiset tavoitteet mahdollista muuttaa toiminnaksi? Näitä kysymyksiä käsiteltiin, kun ensimmäinen KEINO-akatemia käynnistyi 6.-7.11. Helsingissä. Kyse on vaikuttavien hankintojen strategisen johtamisen kehittämisohjelmasta, johon on valittu mukaan 26 julkisen sektorin organisaatiota. 

Vaikuttavuuden johtaminen on vuoropuhelua 

Ensimmäisen kehitysohjelmapäivän käynnisteli Haapaveden kaupunginjohtaja Marjukka Manninen esittelemällä 10 teesiä hankintojen menestyksekkääseen strategiseen johtamiseen. Aiheeseen saatiin myös perspektiiviä Suomen ulkopuolelta Alankomaista, kun strategisten hankintojen asiantuntija Sanne van Kamp toi malliesimerkkejä hankintojen johtamisesta Haarlemin kaupungista. Haarlemissa hankinnat on valjastettu palvelemaan kunnianhimoisia kiertotalous-tavoitteita, ja konkreettiset esimerkit erityisesti sosiaalisesti vastuullisten hankintojen vaikuttavuudesta ja sen laskemisesta herättivät kiinnostusta. Puheenvuoroja yhdisti myös erityisesti näkemys tarjoajien ja ostajien välisestä kumppanuudesta ja uudenlaisten ratkaisujen hakemisesta vahvan yhteisen dialogin kautta. 

KEINO-organisaatioihin kuuluvat asiantuntijat puolestaan esittelivät eri puheenvuoroissa kestävien ja innovatiivisten hankintojen strategisten linjausten ja johtamisen aakkosia, minkä jälkeen osallistujat kokoontuivat ”pulmakulmiin” esittelemään näihin liittyviä haasteitaan ja ratkaisuideoita toisilleen. Päivästä kerätyn palautteen perusteella osallistujat kokivat tämän pääosin onnistuneeksi ja antoisaksi tavaksi virittäynyt kehittämistunnelmiin. 

Katso Marjukka Mannisen vierailijapuheenvuoro "10 teesiä hankintojen menestyksekkääseen strategiseen johtamiseen"  Hankintakeino Youtube-tililtä  

Katso Sanne van Kampin vierailijapuheenvuoro "Strategic Public Procurement – How we did it in Haarlem?" Hankintakeino Youtube-tililtä

Suunta muutokselle 

Kehitysohjelman toinen työpäivä keskittyi organisaation kehitysvaiheeseen ja maturiteettiajatteluun virittäytymiseen. Lisäksi ohjelmassa oli kunkin osallistujaorganisaation omien kehittämistehtävien esittely pienryhmissä.  Pienryhmätyöskentelyn alustuspuheenvuoro

”KEINO-akatemiaan kuuluu myös se, että jokainen organisaatio on valinnut itselleen konkreettisen kehittämistehtävän, jolla se edistää hankintojen strategista vaikuttavuutta kehitysohjelman aikana.  Mukana on niin monenlaisia organisaatioita ja hankintojen kehitystarpeita ja tavoitteita, että monimuotoisuuden valtava rikkaus on myös meille järjestäjinä osittainen haaste. Olemme KEINOssa kuitenkin erittäin innoissamme siitä, että pääsemme vaikuttamaan konkreettisesti hankintojen strategisen ajattelun kehitykseen ja vaikuttavuuteen”, kertoo Perttu Pohjonen, ohjelman koordinoinnista vastaava asiantuntija Kuntaliitosta.   

KEINO-akatemia tarjoaa hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämistehtäviään työstäville organisaatioille myös konkreettisia työkaluja, joilla vaikutuksia voidaan arvioida. Myös näistä keskusteltiin kehittämisohjelman toisena päivänä.

”Hankintojen johtaminen haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi lähtee siitä, että tunnistetaan omat resurssit, osaaminen ja nykytila. Organisaation tulee tietää, miten nykyinen ostovolyymi muodostuu ja mihin suuntaan ostovolyymiä olisi syytä suunnata. Olemme kehitelleet KEINO-akatemian kehittämistarpeita varten sähköisiä työkaluja, joita KEINO-akatemian osallistujat pääset pilotoimaan omista lähtökohdistaan. Lisäksi on olennaista, että osallistujaorganisaatiot kartoittavat hankintojen strategisten tavoitteiden eli hankintalinjausten nykytilan ja tavoitetilan. Tätäkin strategisen hankintojen suunnittelun puolta sähköiset työkalumme pyrkivät tukemaan”, selittää kehityspäällikkö Mika Hänninen Hanselista.

Kehitysohjelman myötä esimerkiksi Hankintatutka, eli hankintatoimen kehitysvaiheen analyysityökalu lanseerataan koko julkisen sektorin kaikkiin organisaatioihin. 

Organisaation kehitysvaihetta, eli hankintojen nykytilaa ja osaamista eli n. kehitystasoa, maturiteettia, puitiin myös erilaisin asiantuntijapuheenvuoroin. Organisaation kehitysvaiheajattelua ja sen tärkeyttä esitteli johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motivasta ja konkretiaa aiheeseen case-esimerkillä tunnistamis-/itsearviointityökalujen käytöstä strategisen hankinnan johtamisen kehittämisessä toi Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina EkholmKeinolaiset esittäytyvät

Katso Tiina Ekholmin vierailijapuheenvuoro "Case-Vantaa: Kokemuksia tunnistamis-/itsearviointityökalujen käytöstä strategisen hankinnan johtamisen kehittämisessä" Hankintakeino Youtube-tililtä

Kohti kehittämisen toista jaksoa 

Osallistujaorganisaatioille on perustettu sähköinen työtila, jossa jaksojen välissä tapahtuva kehittämistyö oman pienryhmämentorin ja muiden osallistujien kanssa jatkuu. KEINO-akatemia jatkuu taas joulukuussa 12.-13.12 Helsingissä. Tällöin teemana ovat mm. hankintojen nykytilan analysointi sekä se, miten hankintoja voidaan johtaa tiedolla.

“KEINO-akatemian pilottia kehitetään yhdessä osallistujien kanssa. Ensimmäisestä jaksosta saamamme palaute sekä kasvokkain että kirjallisena oli positiivisen innostunutta. Tältä pohjalta on mukava lähteä kohti seuraavaa yhteistä sessiota. Olennaista on se, että pystymme auttamaan mukana olevia organisaatioita kehittymään näissä tärkeissä hankintojen johtamisen teemoissa”, summaa jakson puheenjohtajana toiminut johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta. 

tags
Liftup
KEINO-akatemian promootiokuva

KEINO-akatemia: Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville.

lateral-image-left