Kommentoi innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen toimintasuunnitelmaa 22.7.18 mennessä

KEINO osaamiskeskus on mukana EU Urban Agendaan liittyvässä innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen hankkeessa ”Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement”. Hanke on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

-        Hankintojen strateginen johtaminen, mittaaminen ja vaikuttavuus

-        Markkinoiden tunnistaminen sekä hankintayksiköiden ja toimittajien välisen ymmärryksen kasvattaminen

-        Osaamisen kehittäminen innovatiivisissa ja kestävissä hankinnoissa ja ohjeiden laatiminen

Osa-alueet jakautuvat vielä erillisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi innovatiivisten hankintojen juridisen käsikirjan laatimiseen, kiertotaloushankintojen osaamisen kehittämiseen sekä paikallisten ja valtakunnallisten kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskusten yhteistyön kehittämiseen.

Hankkeen toimintasuunnitelman luonnos on julkaistu EU:n komission sivuilla avointa vuorovaikutusta ja kommentointia varten kuudella eri kielellä. Toimintasuunnitelman englanninkielinen luonnos löytyy täältä. Kommentit voi jättää ko.sivun kautta joko suomeksi tai englanniksi.

Kommentoinnin määräaika päättyy 22.7.2018. Määräajan päättymisen jälkeen voit tarvittaessa lähettää kommenttisi sähköpostitse 12.8.2018 mennessä alla oleville lisätietojen antajille.

Lisätietoja:

johtava lakimies Katariina Huikko, katariina.huikko@kuntaliitto.fi

ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntija Salla Koivusalo, salla.koivusalo@vantaa.fi

 

Muut aiheeseen liittyvät

Komission uutinen julkisen kuulemisen avaamisesta

EU Urban Agenda -kotisivu