Kirkoille innovatiivisia ja kestäviä hankintoja – yhteistyö KEINOn kanssa käynnistyi

Tiekirkkoihin sähköautojen latauspisteet, ekopaaston hyödyntäminen ja kustannustehokkaat tavat säästää ympäristöä ja seurakuntien energiakuluja. Tässä teemoja, joista puhuttiin, kun evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon edustajat tapasivat KEINOlaisia maaliskuun lopussa yhteistyön käynnistämisen merkeissä.

Molemmat kirkot ovat tehneet jo pitkään ympäristöön liittyvää työtä, mutta evankelis-luterilaisen kirkon uudessa Hiilineutraali kirkko 2030 –strategiassa kunnianhimon tasoa on nostettu. Tilaisuudessa käytiin runsasta keskustelua siitä, mihin suuntaan työtä tulisi viedä, kuinka strategiat jalkautettaisiin käytäntöön kestäviä ja innovatiivisia hankintoja hyödyntäen, ja kuinka kirkot voisivat tukea toinen toistaan kohti tavoitteita.

Brunssilla aloitettua keskustelua ja yhteistyötä jatketaan, ja tarkoitus on etsiä yhteisiä pilottikohteita ja tilaisuuksia, jonne KEINOlaiset voivat tulla tapaamaan kirkkojen edustajia laajemmin. Onnistumisen kannalta todettiin olevan erittäin tärkeää, että suunniteltujen ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset tunnistetaan käytännössä ja että teoista viestitään julkisuuteen. 

Tapaamiseen osallistujat kuuntelevat esitystä

tags