Kiertotaloushankintojen johtamisen teema-akatemia 2023 - hae mukaan!

kiertotalousakatemia

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseen julkisilla hankinnoilla. Vuoden 2023 akatemiassa keskitytään erityisesti rakentamisen kiertotalouteen. Kiertotaloudella voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia.  

Syksyllä 2023 käynnistyvä KEINOn kiertotalousakatemia vahvistaa organisaatiosi kykyä johtaa kestäviä hankintoja ja tunnistaa mahdollisuuksia kiertotalouden vauhdittamiseen erityisesti rakentamisen hankinnoissa. Organisaatiosi saa myös sparrausta kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden ja hankintakriteerien valintaan omassa pilottihankinnassa.

Vaikka akatemia painottuu rakentamisen hankintoihin, myös muita hankintakategorioita voidaan käsitellä esimerkiksi osana kiertotalousnäkökulman sisällyttämistä johtamisjärjestelmään.

Kohderyhmä

Kiertotalousakatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on vahva tahto kehittää hankintojen johtamista ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja työkaluja hankintojen valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistujilta edellytetään aiempaa pohjatyötä hankintojen johtamisen kehittämiseksi sekä organisaation ja sen johdon sitoutumista teema-akatemian työskentelyyn. Osallistumiselle on määritelty kriteerit (ks. alla).

Aikataulu

Kiertotalousakatemiaan hakeminen

Kiertotalousakatemiaan haetaan  31.5. mennessä sekä varaamalla keskusteluaika KEINOn asiantuntijoiden kanssa 31.5.2023 mennessä.

Keskustelussa kartoitetaan akatemiassa sparrattavaa pilottihankintaa. Saat myös tietoa akatemian vaatimasta työajasta ja siitä, keitä omasta organisaatiosta kannattaa akatemiaan osallistaa.

Keskustelut akatemiasta kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa toteutetaan kesäkuun alkupuolella. Tiedot akatemiaan valituista organisaatioista julkaistaan ennen juhannusta.

Akatemian toteutus

Akatemia toteutetaan syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana alla olevan aikataulun mukaisesti.

12.9.2023 Kiertotalousakatemian käynnistystilaisuus klo 10–16 Helsingissä
10.10.2023 Työpaja 1 klo 9-11.30 Teamsissa (etätilaisuus, jossa luentoja ja pienryhmäkeskusteluja)
22.11.2023 Työpaja 2 klo 9-11.30 Teamsissa (etätilaisuus, jossa luentoja ja pienryhmäkeskusteluja)
  Marras-tammikuussa organisaatiokohtaiset sparraustilaisuudet
1.2.2024 Kiertotalousakatemian päätöstilaisuus klo 10-16 Helsingissä
  Vuoden 2024 aikana yhteinen alumnitapaaminen sekä organisaatiokohtainen seurantatapaaminen.

Kiertotalousakatemian aikajana
 

 

 

 

 

 

Kiertotalousakatemian hyödyt

 • Tarjoaa asiantuntijasparrausta valittuun rakentamisen pilottihankitaan kiertotalouden toteuttamiseksi.
 • Vahvistaa hankintojen johtamisen osaamista ja antaa eväitä hankintojen kehittämiseen ja kiertotalouden huomiointiin hankinnoissa.  
 • Vahvistaa kykyä tunnistaa merkittävimmät hankintakategoriat kiertotalouden näkökulmasta.
 • Tarjoaa tietoa ja välineitä työn tueksi mm. markkina-analyysiin, markkinavuoropuheluun, hankintojen elinkaaren huomioimiseen, hankintakriteereihin, hankintasopimuksiin, mittareihin ja seurantaan.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua asiantuntijoiden ja kollegojen verkostoon, jossa kaikilla on vahva tahto edistää kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä hankintojen kautta.

Mitä Kiertotalousakatemia edellyttää organisaatiolta?

 • Avainhenkilöiden haastattelut hakuvaiheessa
 • Vastuuhenkilön nimeäminen
 • Osallistuminen tilaisuuksiin ja tehtävien suorittaminen
 • Sitoutuminen valitun hankintapilotin edistämiseen ja tietojen toimittamiseen
 • Johdon, yhden toimialan tai teeman sekä monialaisen tiimin sitoutuminen kiertotalousakatemiaan (tiimissä mukana kolme asiantuntijaa, esimerkiksi hankintojen, ympäristöteemojen ja rakentamisen toimialan asiantuntijat).

Hakukriteerit

 • Kiertotalousakatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt.
 • Organisaatiossa on jo tehty pohjatyötä hankintatoimen johtamisen kehittämisessä esimerkiksi osallistumalla KEINO-akatemiaan tai TOIMI-projektiin.
 • Organisaatiolla on vahva tahtotila ja halukkuus sekä johtotason sitoutuminen edistää kiertotaloutta hankintojen kautta.
 • Organisaatiolla on syksyn 2023 tai alkuvuoden 2024 aikana valmisteilla rakentamisen tai rakentamisen suunnittelun hankinta, jossa kiertotalousnäkökohtia on mahdollista huomioida.
 • Osallistujat ovat valmiita jakamaan oppeja ja käytäntöjä ryhmän sisäisesti vertaisoppimisen mahdollistamiseksi sekä kertoa tuloksista laajemmin oman organisaationsa sisällä.
 • Osallistujaorganisaatio pystyy osallistumaan järjestettäviin tilaisuuksiin ja sparrauksiin ohjelman aikavälillä. Työhön tulee sitouttaa johto, yksi toimiala tai teema sekä monialainen tiimi (esimerkiksi hankintojen, ympäristöteemojen ja rakentamisen toimialan asiantuntijat, yhteensä 3 henkilöä). Organisaation tulee nimetä vastuuhenkilö.

Näin pääset mukaan

 1. Ilmoita organisaatiosi kiinnostuksesta osallistua kiertotalousakatemiaan tällä lomakkeella 31.5.2023 mennessä.

  Hae mukaan kiertotalousakatemiaan
   

 2. Varaa oheisesta kalenterista keskusteluaika 31.5.2023 mennessä.

  Keskustelut toteutetaan kesäkuun alkupuolella. Keskustelussa saat tarvittavat lisätiedot akatemiasta ja voitte sen jälkeen tehdä lopullisen päätöksen mukaan hakemisesta. Vahvistuksen pääsystä kiertotalous-akatemiaan saat ennen juhannusta 2023.

  Varaa keskusteluaika KEINOn asiantuntijoiden kanssa

tags