Kiertotalouden teema-akatemia käynnistyy

kiertotalousakatemia

Julkiseen rakentamiseen sisältyy suuri kiertotalouden vaikutuspotentiaali. Rakennushankkeissa käytetään runsaasti luonnonvaroja ja niiden kuljetuksista syntyy ilmastopäästöjä. Rakentamisen hankintoihin keskittyvä Kiertotalouden teema-akatemia käynnistyy syyskuun lopussa. 

Akatemian osallistujiksi valittiin Lappeenrannan, Riihimäen, Porin ja Turun kaupungit, Tampereen tilapalvelut sekä Väylävirasto. Osallistujat ovat valinneet akatemiassa sparrattaviksi hankintapiloteiksi esimerkiksi purkukohteita ja uusien alueiden suunnitteluvaiheessa olevia kohteita. 

Akatemian aikana perehdytään rakentamisen kiertotalouden erityiskysymyksiin, vuorovaikutuksen lisäämiseen eri toimijoiden välillä, hankintakriteereihin ja kiertotalousnäkökulmien huomiontiin hankintaprosessin eri vaiheissa. Akatemian työpajoissa vierailevien luennoitsijoiden lisäksi osallistujia sparraavat KEINOn asiantuntijat. 

Akatemian lopputuloksena osallistujaorganisaatiot laativat itselleen hankintojen kehittämisen mallin, jonka avulla helpotetaan kiertotalousnäkökulmien huomioimista hankinnoissa. Kiertotalouden teema-akatemia päättyy helmikuussa 2023.

tags

Lisätietoja kiertotalouden teema-akatemiasta

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla.

centred-liftup