Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Kiertotalouden ja vähähiilisyyden synergiat talonrakentamisessa

Synergies and trade-offs between carbon footprint and other environmental impacts of buildings raportin kansi

Tuore pohjoismainen tutkimus tuo esille kiertotalouden ja vähähiilisyyden synergioita talonrakentamisessa. Kolmen tapaustarkastelun avulla tuodaan esille kiertotalouden keskeiset vaikuttamisen paikat, joissa sekä kiertotalous että rakennuksen pienempi hiilijalanjälki toteutuvat parhaiten. Lisäksi tutkimusessa nostetaan keskusteluun näkökulmat, joista voisi syntyä mahdollisia trade-offeja.

Kiertotalousratkaisuilla voidaan vaikuttaa laskevasti rakennuksen hiilijalanäjälkeen parhaiten silloin, kun on mahdollisuus käyttää uudelleen suuri määrä materiaalia sekä keskittyä sellaisten materiaalien uudelleenkäyttöön, joiden tuotannossa syntyy paljon päästöjä. Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen kiertotalousratkaisut eivät yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan panostuksia energiatehokkuuteen ja vähähiiliseen päälämmitysmuotoon.

Synergies and trade-offs between carbon footprint and other environmental impacts of buildings -raportti

tags