Kiertotalouden hankintojen teema-akatemia käynnistyy syksyllä

kiertotalousakatemia

Kiertotalouden teema-akatemia tarjoaa asiantuntijoiden valmennusta kiertotalouden edistämiseksi julkisilla hankinnoilla. Kiertotaloushankinnoilla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda alueellista hyvinvointia. Käynnistyvä Kiertotalousakatemia painottuu rakentamisen kiertotalouden edistämiseen.

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa ensimmäistä kertaa kunnille sekä muille julkisille hankintaorganisaatioille kehittämisohjelman, joka keskittyy kiertotaloushankintoihin. Kiertotalousakatemian painopisteenä on rakentaminen sisältäen infrarakentamisen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä purkamisen. Kehittämisohjelma vahvistaa organisaation kykyä johtaa kestäviä hankintoja, tunnistaa hankintojen mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta sekä vauhdittaa omaa kiertotaloushankinnan pilottia.

- Julkinen hankkija on avainasemassa kiertotaloustavoitteiden edistäjänä. Kiertotaloushankinnoilla voidaan säästää luonnonvaroja ja saavuttaa taloudellisia hyötyjä, rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia ja parantaa työllisyyttä. Hankintojen avulla voidaan myös konkretisoida organisaatio- tai aluekohtaisia kiertotalouden toimenpidesuunnitelmia, erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Kiertotalousakatemia toteutetaan syksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

Tutustu osallistumiskriteereihin ja hae mukaan

Julkiset hankintayksiköt voivat hakea mukaan Kiertotalous-akatemiaan 9.6.2022 asti. Mukaan valitaan enintään kuusi organisaatiota. Hakijoiden kanssa käydään tarkentava keskustelu ennen valintoja.

Kiertotalous-akatemiaan voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, seurakunnat ja muut julkiset hankintayksiköt, joilla on vahva tahto kehittää hankintojen johtamista ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja työkaluja hankintojen valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistujilta edellytetään aiempaa pohjatyötä hankintojen johtamisen kehittämiseksi sekä sitoutumista teema-akatemian työskentelyyn.

Tutustu ohjelmaan ja hakukriteereihin ja hae mukaan 9.6. mennessä

tags