Kestävät julkiset hankinnat vauhdittamassa Lahden matkaa Euroopan ympäristöpääkaupungiksi

Nainen istuu metsässä

Lahdella on määrätietoinen tavoite: kaupunki haluaa tehdä Suomen tunnetuksi päästöttömyyden edelläkävijänä sekä kiertotalousyhteiskuntana. Ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Näitä aihealueita edistetään myös kestävien julkisten hankintojen avulla.

Ympäristöystävällisillä hankinnoilla hillitään kaupungin päästöjä. Lahden kaupungin hankintapäällikkö Tarinka Ringvallin mukaan hankintaprosessissa tarjouspyynnön vaatimukset voidaan kohdistaa tuotteiden lisäksi myös tarjoavaan sekä valmistavaan yritykseen.

– Kun tehdään laajempia hankintoja ja pidempiä puitejärjestelyjä, pyydetään yritystä usein selvittämään, onko heillä ympäristö- tai laatujärjestelmä tai molemmat, kohteesta riippuen.

Jos hankinnan kohteena olevalla toimialalla ja sen tuotteilla ei tyypillisesti ole ympäristömerkkiä tai muita sertifiointijärjestelmiä, pyydetään yleensä ympäristö- ja laatujärjestelmäselvitys. Ringvallin mukaan hankintojen piirissä korostuu kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva suhtautuminen. Lahden kaupunki ottaa huomioon vastuullisuuden sosiaalisen puolen etenkin laajemmissa palveluhankinnoissa esimerkiksi työllistämiseen liittyvien näkökohtien myötä.

Lue koko artikkeli Joutsenmerkin sivuilta.

tags