Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali on julkaistu

kemikaalit

Kolmiosainen Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali antaa hankintoja tekeville henkilöille tietoa erilaisista kemikaaleista, niiden mahdollisista vaaratekijöistä, lainsäädännöstä ja siitä, miten kemikaalit tulee huomioida julkisissa hankinnoissa.

Hankintalaki edellyttää ympäristönäkökulmien huomioimisen hankinnoissa. Ympäristöä ja haitallisia aineita koskevat vaatimukset ovat yhdenvertaisia muiden vaatimusten kanssa.

–Sille, miten paljon ympäristöominaisuuksia voidaan painottaa suhteessa kustannuksiin tai hintaan, ei ole asetettu ylärajaa, se on jokaisen hankintayksikön päätettävissä. Ympäristöä ja haitallisia aineita koskevat vaatimukset voivat olla ehdottomia tai niistä voidaan antaa lisäpisteitä, johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä kertoo.

Haitallisilla aineilla on iso merkitys myös kiertotaloudelle.
–Haitallisien aineiden esiintymistä kannattaa rajoittaa jo materiaaleja tai tuotteita hankittaessa jotta ne eivät estä materiaalien kierrätettävyyttä.  Kemikaaliviisailla hankinnoilla voidaan vaikuttaa markkinoihin ja edistää tuotteiden saatavuutta sekä tukea kestävämpää kuluttamista, Koivusalo toteaa.

Haitallisia kemiakaaleja on kaikkialla

Haitallisia kemikaaleja voi kohdata monenlaisissa hankinnoissa, kuten esimerkiksi siivous- ja puhtauspalveluissa, maaleissa, lakoissa ja muissa pinta-materiaaleissa sekä huonekalujen hankinnoissa. Haitallisten kemikaalien haasteena on se, että niitä on paljon, eikä kaikkien vaikutusmekanismeja tunneta.

Itseopiskelumateriaali johdattaa hankkijat kemikaaliviisaiden hankintoihin liittyvien asetusten ja säädösten äärelle, sekä kertoo mistä lisätietoa löytyy.  Opiskelumateriaalissa tutustutaan CLP-asetukseen, jossa määritellään minkä aineiden ja seosten ominaisuuksien perusteella aineet ja seokset luokitellaan vaarallisiksi. Lisäksi tutustutaan EU:n REACH-asetukseen, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä. Materiaalissa kerrotaan lisäksi SCIP-tietokannasta, johon kerätään tietoja esineissä tai moniosaisissa tuotteissa olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. CLP-asetus puolestaan koskee kemikaalien luokittelua, merkintää ja pakkaamista. Hankkijan on hyvä myös tuntea TUKESin käyttöturvallisuustiedotteet ja EU:n kemikaalitietopankki.

Onnistu kemikaaliviisaassa hankinnassa

Itseopiskelumateriaalissa kerrotaan, miten hankkija voi helpottaa kemikaaliviisasta hankintaa hyödyntämällä tunnettuja ympäristömerkkejä.
– Jos ympäristömerkkiä ei ole tarjolla, niin silloin katseen voi siirtää ns. luotettaviin kriteereihin. Itseopiskelumateriaali pureutuu myös näihin ja siihen miten kannattaa toimia, jotta hankinta onnistuu, Koivusalo kertoo.

Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu ovat edellytys onnistuneeseen kemikaaliviisaaseen hankintaan. Itseopiskelumateriaalista saa vinkkejä siihen, miten näissä onnistutaan.

Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriali on tuotettu osana KEINO-osaamiskeskuksen  koordinoimaa Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – kestävien hankintojen green deal –sopimusta.  Green dealin tavoitteena on vähentää tarpeettomia antimikrobisia aineita, hajusteita sekä väriaineita. Dealissä sovelletaan tiukempia lainsäädäntörajoituksia (leludirektiivi) kemikaalien osalta kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa.

–Green dealin avulla nopeutetaan erityistä huolta aiheuttavien aineiden kieltämistä varhaiskasvatuksen hankinnoissa hyödyntäen kunkin hankinnan aikana voimassa olevaa ECHAn kandidaattilistan ilmoittamisvelvoitetta hankinnoissa. Lisäksi laaditaan yhteisiä hankintakriteereitä keskeisille hankintakategorioille haitallisten aineiden vähentämiselle päiväkotiympäristössä ja mukana olevat hankintayksiköt soveltavat niitä omissa hankinnoissaan, Koivusalo kertoo.

Green deal -sopimus solmittiin marraskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien, sekä Monetra Oulu Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n kesken.

- Green deal -sopimus on voimassa vuoteen 2024 asti. Sopimukseen kuitenkin toivotaan mukaan julkisen sektorin organisaatioita. Sopimukseen voi liittyä olemalla yhteydessä Motivan yhteyshenkilöihin, Koivusalo vinkkaa.

Tutustu Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaaliin

 

tags