KEINOn uusi materiaalipankki on avattu

materiaalipankki

KEINOn materiaalipankkiin on  koottu kestävien ja  innovatiivisten hankintojen toteuttamista ja johtamista tukevia materiaaleja, sekä aiheeseen liittyviä selvityksiä ja raportteja.

Materiaalipankissa olevat aineistot on jaettu viiteen kategoriaan:  Hankintaesimerkit, johtamisen esimerkit, hankintakriteeristöt, oppaat/ohjeet, opiskelumateriaalit, raportit ja tilannekatsaukset, sekä muu materiaalit.

Voit hakea materiaaleja vapaan sanahaun kautta (esim. green deal, innovation broker, materiaalitehokkuus) tai valmiiden asiasanojen perusteella.

Tutustu materiaalipankkiin osoitteessa www.hankintakeino.fi/fi/materiaalipankki

Voit antaa palautetta materiaalipankista laittamalla sähköpostia osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi

 

tags