KEINOn hankintojen toteuttamisen, kehittämisen ja johtamisen palvelutarjonta vuodelle 2023 on julkaistu

Käsi pitämässä lamppua

KEINO-osaamiskeskuksen kuudes toimintakausi käynnistyi maaliskuun alussa. Uuden toimintakauden myötä osaamiskeskuksen julkisten hankintojen johtamisen, kehittämisen ja toteuttamisen palvelutarjontaan on tulossa muutamia uusia toimenpiteitä, kuten TKI-hankintojen osaamisen kehittämistä ja vähähiilisen rakentamisen keskustelutilaisuuksia.

"KEINOn kuudes toimintakausi tarjoaa hankkijoille mahdollisuuksia vahvistaa muun muassa hankintajohtamisen taitoja. Palvelutarjottimelta löytyy tuttuja elementtejä, mutta pyrimme fokusoimaan tarjontaa myös kohderyhmittäin, kuten hyvinvointialueille", kertoo KEINOn johtava asiantuntija Elina Muurimäki Motiva Oy:stä.

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa monipuolisesti maksuttomia palveluita aina hankintojen johtamisen toiminnallistamisesta edelläkävijähankintojen edistämiseen ja skaalaamiseen sekä perusosaamisen kehittämiseen.

Vaikuttavien hankintojen yhteiskehittämistä ja hankintaosaamisen kasvattamista

Vaikuttavien hankintojen kyvykkyyksien kehittäminen pitää sisällään muun muassa hankintojen kehittäjäryhmä- ja verkostotoimintaa sekä hankintojen green deal -sopimusten koordinointia. Keväällä 2023 käynnistyy uusi tulevaisuuden tekstiilihankintoihin pureutuva kehittäjäryhmä, jonka toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tekstiilien ja tekstiilipalveluiden hankintojen kehittämisestä kiinnostuneet. KEINOn työ päästöttömien työmaiden ja haitallisten aineiden vähentämiseen varhaiskasvatuksen hankinnoissa edistämiseksi jatkuu. Näiden kahden green dealin rinnalle on suunnitteilla uusi kunnianhimoinen ja vaikuttava green deal -sopimus.

Innovation Broker -palvelun pilotoinnit ja konseptin kirkastaminen saatiin valmiiksi edellisellä toimintakaudella. Nyt kaikilla hankintayksiköillä on mahdollisuus hakea maksutonta asiantuntijatukea innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun.

Uusina toimenpiteinä on luvassa kaksi opasta, joista toinen käsittelee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -TKI-hankkeisiin liittyviä hankintoja ja toinen innovatiivisten hankintojen immateriaalioikeuksia.

Tukea vaikuttavien hankintojen johtamiseen

KEINO tarjoaa myös jatkossa tukea hankintojen johtamiseen liittyvän osaamisen kehittämiseen ja auttaa strategisten tavoitteiden asettamisessa ja jalkauttamisessa. Vuonna 2023 keskitytään erityisesti hyvinvointialueiden johtamisen kehittämiseen suuntaamalla KEINO-akatemia kyseiselle kohderyhmälle. Hankintojen johtamisen teema-akatemioita järjestetään kolmessa eri teemassa: innovatiivisuus, vähähiilisyys ja kiertotalous.

KEINO-akatemian ja TOIMI-hankkeen käyneille organisaatioille lanseerattiin toimintakauden käynnistyessä uusi Palvelupolku. Palvelupolku on vertaistuen ja tiedon alusta akatemian tai TOIMIn käyneiden organisaatioiden edustajille.

Monipuolista tukea, neuvontaa ja työkaluja kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

KEINOn perusvalikoimaan kuuluu erilaisia palveluita, jotka tukevat sekä hankintojen tekemistä että johtamista. KEINOssa on jo usean vuoden ajan annettu maksutonta sähköpostineuvontaa sekä hankkeisiin ja hankintoihin liittyvää sparrausta.

Käytännönläheistä neuvontaa ja vahvaa alueellista tuntemusta puolestaan tarjoavat KEINO-muutosagentit. Muutosagenteilla on myös roolia innokaupunkien ekosyteemisopimusten hankintojen neuvonnassa. Hankintaosaamisen kehittämistä tukevat lisäksi erilaiset teemakohtaiset webinaarit ja itseopiskelumateriaalit sekä KEINOkkaat hankintaesimerkit, joita löytyy KEINOn verkkopalvelusta jo yli 100.

Hankintayksiköiden käytössä on lisäksi joukko erilaisia työkaluja, joita on kehitetty eteenpäin KEINO-akatemioiden yhteydessä. Nämä työkalut ovat Hankintatutka (maturiteetti), Hankintapulssi (ostolasku-analyysi ja CO2-kädenjälki) ja Hankintaluotsi (hankintalinjausten ja hankintojen suunnittelun työkalu). Myös näihin työkaluihin on tulossa uusia ominaisuuksia vuoden 2023 aikana.

Tutustu KEINOn palveluvalikoimaan:

Lataa palvelutarjotin tästä tai katso alla olevasta upotuksesta.

tags