KEINO-osaamiskeskuksen verkkopalvelun rakenne on uudistunut

Tietokone jonka ruudulla on keinon verkkopalvelu

KEINOn verkkopalvelun rakennetta on päivitetty kesällä. Päivitetty rakenne helpottaa ja selkeyttää tiedon hakemista sivustolta.

Päivitetty verkkopalvelu koostuu viidestä osiosta: KEINO-osaamiskeskus, KEINOn tarjoamat palvelut, kestävät ja innovatiiviset hankinnat, johtaminen ja kehittäminen sekä hankintaesimerkit.

–Halusimme tuoda KEINOn hankintayksiköille, hankintoja tekeville henkilöille ja hankintajohdolle tarjoamat palvelut helpommin löydettäviksi. Uuden Palvelut-osion alta sivuston käyttäjät löytävät laajasti tietoa osaamiskeskuksen palvelutarjonnasta, mukaan lukien neuvontapalvelu, muutosagenttitoiminta, johtamisen akatemiat sekä KEINOn uusi Innovation Broker -palvelukokonaisuus, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen viestintäpäällikkö Sini Marttinen Motivasta.

Verkkopalvelun rakenteen uudistamisessa huomioitiin sivuston käyttäjien palautteen lisäksi eri teemat ja aiheet, joita KEINOssa edistetään erityisesti seuraavalla kaksivuotiskaudella.

–Kestävien ja innovatiivisten hankintojen suunnitteluun sekä yksittäisen hankinnan valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvä tieto on koottu yhden osion alle. Myös KEINOn tuottama markkinakartoituksen ja -vuoropuhelun opas löytyy samasta osiosta. Tämä helpottaa ja selkeyttää tiedon hakemista, kun hankintaprosessin eri vaiheisiin liittyvä sisältö on yhdessä paikassa, asiantuntija Riikka Munne Business Finlandilta toteaa.

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat -osiosta saa tietoa myös julkisten hankintojen opetustarjonnasta ja tilanteesta Suomessa.

–Useat eri tahot toteuttavat innovatiivisiin ja kestäviin hankintoihin liittyviä kyselyitä ja tarjoavat aiheeseen liittyvää koulutusta. KEINOn verkkopalvelun on tarkoitus toimia näitä tietoja kokoavana alustana ja otammekin mieluusti vastaan vinkkejä koulutuksista ja tutkimuksista, joita sivustolta ei vielä löydy, Marttinen vinkkaa.

Hankintojen strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvä tieto on myös omana osiona sivustolla. Kattava tietopaketti sisältää esimerkiksi osiot hankintojen johtamisen malleista, strategisista linjauksista sekä strategian toiminnallistamisesta.  

Suositut KEINOn hankintaesimerkit kuvaavat jo toteutettuja innovatiivisia ja kestäviä hankintoja. Hankintaesimerkit löytyvät omasta osiostaan, joka tullaan myöhemmin yhdistämään sivustolle rakennettavaan materiaalipankkiin. Hyviä esimerkkejä jo toteutetuista hankinnoista otetaan vastaan jatkuvasti, voit ilmoittaa hankintasi sivustolle täyttämällä lomakkeen.
 

Ilmoita hankinastasi KEINOn esimerkkipankkiin

 

tags