KEINO-osaamiskeskuksen neljännen toimikauden muutosagentit on valittu

Muutosagenttiikoni

Uutista päivitetty 27.5.2021 Lapin muutosagenttivalinnan osalta.

KEINO-osaamiskeskus on myöntänyt jälleen avustusta alueelliseen hankintojen KEINO-muutosagenttitoimintaan, jota tullaan toteuttamaan 11 henkilön voimin 15 eri maakunta-alueella vuonna 2021.  Hankintojen KEINO-muutosagentintehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa julkisorganisaatioiden hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä. KEINO-muutosagenttina toimitaan oman työn ohessa.  

Valitut muutosagentit aloittavat toimintansa huhtikuussa 2021 seuraavilla alueilla: 

 1. Etelä-Karjala | Pasi Toropainen 
 2. Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa | Matti Alakoskela  
 3. Etelä-Savo | Ilkka Liljander 
 4. Keski-Suomi | Nina Kaari 
 5. Kymenlaakso | Marita Melkko 
 6. Pirkanmaa | Antti Savola 
 7. Pohjanmaa | Kimmo Koivisto 
 8. Pohjois-Pohjanmaa | Reijo Kinnunen  
 9. Päijät-Häme ja Kanta-Häme | Jarkko Koskinen  
 10. Satakunta | Jarkko Koskinen  
 11. Uusimaa | Pentti Komssi  
 12. Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa | Riikka Leskinen 

Maakunta-alueista on muodostettu vuonna 2021 väkilukunsa ja sijaintinsa pohjalta hankintojen muutosagenttialueita, joita on yhteensä 12. Muutosagenttialueen toiminnan rahoituksen suuruus on sidottu alueen väkilukuun. Neljännellä toimikaudella muutosagenttitoimintaa ei jatketa Kainuussa mutta sen sijaan kaksi uutta maakuntaa saavat oman KEINO-muutosagenttinsa: Päijät-Häme ja Ahvenanmaa. Uusia agentteja valituista 11 rahoituksensaajasta taas on kolme: Pasi Toropainen (Etelä-Karjala), Nina Kaari (Keski-Suomi) ja Kimmo Koivisto (Pohjanmaa).  

Suurin osa vuoden 2021 agenteista on toiminut muutosagentteina maakunta-alueilla myös KEINOn menneillä toimikausilla.  

-Todella hienoa päästä jatkamaan alueiden hankintayksiköiden tukemista kestävien ja innovatiivisten hankintojen haasteiden parissa. Ensimmäisen hankekauden aikana, kun on vasta oikeastaan päästy luomaan pohjaa ja hyviä verkostoja toiminnalle, niin tämän toisen hankekauden tavoitteena on selkeästi kehittää KEINO-tukemista astetta konkreettisemmalle tasolle. Lisäksi henkilökohtaisesti on hienoa, että Hämeen alue laajenee koskemaan myös Päijät-Hämeen aluetta, jolloin mm. pääsen tekemään yhteistyötä tämän vuotisen Euroopan ympäristöpääkaupungin Lahden alueen toimijoiden kanssa. On siis erittäin hienoa päästä taas jatkamaan yhteistyötä jo tuttujen toimijoiden kanssa sekä tarjota KEINO-tukiverkostoja uusille, asiaan vahvasti vihkiytyneille, osaajille, Jarkko Koskinen kertoo. 

KEINO-muutosagenttitoiminta käynnistettiin vuonna 2019 pilotinomaisesti kolmella eri alueella. Sen jälkeen toiminnan maantieteellistä kattavuutta on pyritty laajentamaan vuosittain uusiin maakuntiin. Jo neljättä toimintavuottaan aloittava Varsinais-Suomen (ja vuonna 2021 myös Ahvenanmaan) hankintojen KEINO-muutosagentti Riikka Leskinen tähtää erityisesti hankintojen vaikuttavuusajattelun tukemiseen alueellaan:  

- Hankintojen kautta julkisella sektorilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ilmastopäästöihin, työllisyyteen, markkinoiden toimivuuteen tai uudenlaisten palveluiden kehittymiseen. Yritän parhaani mukaan auttaa hankintayksiköitä hahmottamaan nämä vaikuttamismahdollisuudet ja huomioimaan ne hankinnoissa.  

Muutosagenttitoiminta on koettu alueilla tarpeelliseksi ja toiminta linkittyy vahvasti myös KEINOn muihin toimintoihin, esim. KEINO-akatemiaan. Etelä-Savossa toista toimintavuottaan jatkava, Miksei Mikkeli Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander kertoo pyrkivänsä levittämään alueensa edelläkävijöiden KEINO-akatemiasta poimimia oppeja. 

- Tulen jatkossa erityisesti keskittymään juuri päättyneen KEINO-akatemian työskentelyssä saavutettujen kokemusten ja tulosten hyödyntämiseen Etelä-Savossa. Mikkelin kaupungin ja Mäntyharjun kunnan kehittämistehtävien tuloksia voidaan hyödyntää nyt myös muiden hankintayksiköiden tukemisessa hankintatoimintaa kohtaan jatkuvasti lisääntyvien toiveiden, tavoitteiden ja vaatimustenkin aiheuttamien haasteiden ylittämisessä, sanoo hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander. 

KEINO-muutosagenttitoiminta jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan vähintään vuoden 2022 helmikuun loppuun.  

Lue lisää KEINO-muutosagenttitoiminnasta ja muutosagenteista sivultamme KEINO-muutosagentit.  

tags