KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttien verkosto kasvaa kolmella uudella toimijalla

KEINO on valinnut kolme uutta muutosagenttia Kymenlaaksoon, Lappiin ja Satakuntaan. Muutosagenttien tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa. Lisäksi he luovat ja ylläpitävät verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä. 

Nyt valitut muutosagentit täydentävät jo olemassa olevaa muutosagenttiverkostoa ja tuovat näin KEINOn toimintaa sekä tukea lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa.

Maakuntiin valittiin seuraavat KEINO-muutosagentit: 

  • Kymenlaakso: Marita Melkko, Kouvola Innovation Oy
  • Lappi: Susanna-Sofia Keskinarkaus, Lapin yrittäjät
  • Satakunta: Jarkko Koskinen, aWell Care Oy

KEINO-konsortiossa mukana oleva Kuntaliitto valitsi uudet muutosagentit organisaatioiden lähettämien ehdotusten perusteella. KEINO kouluttaa alueelliset muutosagentit työhön, joka alkaa elokuussa 2019.  

Kymenlaakson uusi KEINO-muutosagentti Marita Melkko on muutaman viime vuoden ajan kehittänyt julkisia hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden ja yritysten kanssa. Hän kokeekin, että julkisilla hankinnoilla voidaan tukea merkittävästi alan muutosta, mutta kehittämistä vielä tarvitaan. - Halvimman vaihtoehdon sijaan hankintojen tulisi ohjautua yhteiskunnan kannalta kestävämpiin ja vaikuttavampiin vaihtoehtoihin, Melkko toteaa.  - Alalla tarvitaan lisää osaamista ja laajempaa ymmärrystä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista, Melkko lisää. Hän odottaakin KEINO-osaamiskeskukselta tietoa, tukea, hyviä toimintamalleja ja työkaluja, joita viedä Kymenlaakson alueelle.

Lapin kunnat ovat hyvin pieniä eli kynnysarvojen alittavia hankintoja on huomattava määrä. Lapin erityispiirteenä on myös rajalliset markkinat. Maakunnan hankinta-asiamies ja tuore KEINO-muutosagentti Susanna-Sofia Keskinarkaus ottaa tämän kuitenkin positiivisena haasteena. – Pitkien etäisyyksien vuoksi Lapissa on paljonkin potentiaalia kehittää ekologisesti kestäviä ratkaisuja julkisten hankintojen kautta, Keskinarkaus toteaa. Hän myös odottaa innolla muutosagenttien työn käynnistymistä.  – Lapin hankintayksiköiden sparraaminen on hauskaa, innostavaa ja opettavaistakin. Odotan, että julkisten hankintojen neuvontaa päästään täydentämään KEINOn asiantuntijuudella, Keskinarkaus iloitsee.

Satakunnan KEINO-muutosagentti Jarkko Koskinen näkee, että tuotteiden ja palveluiden kestävät ja innovatiiviset hankintamallit ovat hyvin pinnalla julkisten hankkijoiden ohjelmissa, mutta ne eivät tule tarpeeksi esille hankintaprosesseissa.  - Odotan innolla mahdollisuuksia vaikuttaa alueen julkisten toimijoiden hankintojen kehitykseen ja yritysten mahdollisuuksiin vastata kestävien ja innovatiivisten hankintojen tarpeisiin, Koskinen toteaa. Uusi muutosagentti kokeekin, että KEINOn tyyppisellä toiminnalla on mahdollisuus konkreettisesti edistää positiivisia ympäristövaikutuksia, saada aikaiseksi laadukkaampia julkisia palveluja ja parempaa yleistä hyvinvointia.

 

Lisätietoja KEINO-muutosagenttien valinnasta ja osaamiskeskuksesta:

Olli Jylhä, hankinta-asiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry, puh. 09 771 2737

KEINO-muutosagenttien yhteystiedot:

Kymenlaakso: Marita Melkko, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 5039

Lappi: Susanna-Sofia Keskinarkaus, Lapin yrittäjät, puh. 044 509 0277

Satakunta: Jarkko Koskinen, aWell Care Oy, puh. 0400 709 622

tags