KEINO-osaamiskeskuksen alueelliset muutosagentit on valittu

KEINO on valinnut kolme muutosagenttia Varsinais-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle ensi vuonna alkavaan pilottiprojektiin. KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä.Muutosagenttien kasvokuvat 

Maakuntiin valittiin seuraavat KEINO-muutosagentit: 

  • Pohjois-Pohjanmaa: Tiina Talala Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:stä 

  • Pirkanmaa: Antti Savola Novice Oy:stä  

  • Varsinais-Suomi: Riikka Leskinen Varsinais-Suomen liitosta 

Hakemuksia tuli yhteensä 10, joista KEINO-konsortiossa mukana oleva Kuntaliitto teki valintapäätöksen organisaatioiden lähettämien ehdotusten perusteella. KEINO kouluttaa alueelliset muutosagentit työhön, joka alkaa tammikuussa 2019.  

“Innovatiivisuus ja hankintojen vaikuttavuus ovat olleet aina mielenkiinnonkohteitani ja kestävän kehityksen mukaiset toimet puolestaan erityisesti lähellä sydäntäni. Julkisen sektorin on kyettävä toimimaan esimerkkinä ja luomaan myös uusia toimintatapoja sekä mahdollistamaan uuden yritystoiminnan syntymistä” miettii puolestaan Pohjois-Pohjanmaan KEINO-muutosagentti Tiina Talala

Olen työskennellyt vajaan vuosikymmenen ajan julkisten hankintojen parissa ja olen havainnut, että innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat mahdollistavat entistä paremman yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja tällöin myös hankintojen välilliset vaikutukset meihin kaikkiin kansalaisiin ovat merkittävät ja ennen kaikkea positiiviset. Odotan innolla työn alkamista KEINO-osaamiskeskuksen parissa!", kertoo Pirkanmaan KEINO-muutosagentti Antti Savola

Varsinais-Suomen KEINO-muutosagentti Riikka Leskinen odottaa myös tulevaa innostuneena. ”Odotan suurella innolla verkoston yhteistyön käynnistymistä. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaaminen julkisella sektorilla on valtavan tärkeää tekijä esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tai kiertotalouden edistämisessä”, Leskinen esittää. 

Muutosagenttitoiminta on tarkoitus laajentaa koko Suomeen tulevien vuosien aikana. Seuraavaksi agentteja etsitään samanlaisella hakuprosessilla uusille alueille keväällä 2019.  

tags