KEINO-osaamiskeskuksen alueellinen muutosagenttihaku käynnistyi! 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus, KEINO, on avannut hankehaun koskien alueellista muutosagenttitoimintaa. Alueelliset KEINO-muutosagentit valitaan ensin pilottimaakuntiin, jotka ovat Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa. Mikäli piloteista saadaan hyviä tuloksia, tavoitteena on levittää muutosagenttitoiminta valtakunnalliseksi. 

KEINO-muutosagenttien haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin, verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. Haemme tasoltaan ja resursseiltaan erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  

KEINO-muutosagentit vastaavat osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta eli muutosagenttien tehtävänä on mm. 

  • KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpitoMuutosagentti-arvomerkki

  • Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa 

  • Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista 

  • Kansallisisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.  

  • Tilaajaryhmiin osallistumisen ja Green Deal -sopimusten toteuttamisen edistäminen omalla muutosagenttialueella 

Hakijoita pyydetään nimeämään alueellinen muutosagentti, jolta vaaditaan kokemusta hankintatoimesta. Hakijat arvioidaan ja pisteytetään valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. KEINO-konsortio tukee muutosagenttia tämän työssä ja kouluttaa tehtävään välittömästi valinnan jälkeen. Hakuaika päätyy 29.10.2018 ja pilottiagenttien työ alkaa tammikuussa 2019.

 

Tarkemmat tiedot hausta ja hakuohjeet löydät muutosagenttien hakuilmoitussivulta.  

tags