Keino käynnistää hankintojen sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen keskittyvän kehitysohjelman

""

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa alkuvuodesta 2022 uudenlaisen hankintojen vaikuttavuuden kehittämisohjelman. Tammikuussa käynnistyvässä sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa eli Soske-akatemiassa valjastetaan hankinnat strategisten tavoitteiden ja organisaation uudistumisen tueksi.   

Julkiset hankintayksiköt voivat hakea mukaan Soske-akatemiaan täyttämällä hakulomakkeen viimeistään 10.12.2021. Mukaan valitaan enintään kuusi organisaatiota ja hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa viikoilla 47-50/2021. Hakuprosessista ja itse akatemiasta järjestettiin verkossa infotilaisuus 16.11. Hakuinfossa esitetty diasetti on ladattavissa sivun alalaidasta. Info tallennettiin ja saat tallenteen itsellesi sähköpostitse ottamalla yhteyttä Vilma Haanpäähän (vilma.haanpaa@kuntaliitto.fi).

Mikä Soske-akatemia?  

Sosiaalisen kestävyyden akatemian tavoitteena on ohjata osallistujaorganisaatiota tunnistamaan kullekin organisaatiolle sopiva tapa edistää hankinnoilla sosiaalisen kestävyyden tavoitteita, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistämistä hankintojen avulla. Sosiaalisesti kestävien hankintojen kehitysohjelmassa käsitellään kahta eri teemaa, jotka ovat hankinnoilla työllistämisen edistäminen sekä ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamisen edistäminen. 

Työllistämisen teeman käsittelyssä selvitetään, missä hankinnan kohteissa voidaan edistää työllistämistä ja miten se kannattaa tehdä. Ihmisoikeuksien teeman käsittelyssä käydään läpi, missä hankinnan kohteissa on riskejä ihmisoikeusloukkauksiin tai työperäiseen hyväksikäyttöön ja millä toimenpiteillä näitä voidaan pyrkiä ehkäisemään.  

Akatemiassa esitellään myös kestävien hankintojen toimintamalli ja ohjataan organisaatioita luomaan organisaatioon sellainen. Lähtökohtana kummassakin ovat organisaation asettamat omat strategiset tavoitteet sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.  

Mukaan pääsevät organisaatiot sitoutuvat neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen, jonka aikana laaditaan suunnitelma sosiaalisesti kestävien hankintojen toimintamallin luomiseksi organisaatioon. Tarkoituksena on, että organisaatiot käynnistävät jonkin konkreettisen hankinnan valmistelun, jossa edistetään sosiaalista kestävyyttä. Lopuksi tavoitteena on esitellä suunnitellut toimenpiteet ja lopputulokset osallistuvan organisaation johdolle. 

Sosiaalisesti kestävien hankintojen kehitysohjelman valmennus tarjotaan kunnille, kuntayhtymille, valtion organisaatioille ja muille julkisille hankintayksiköille, joilla on jo pohja hankintatoimen johtamisen kehittämisessä. Kehitysohjelma alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy huhtikuussa 2022.   

Lue lisää Soske-akatemian ohjelmasivulta  

Täytä hakulomake 10.12. mennessä täältä

Tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen keskittyvät “teema-akatemiat” ovat KEINOn hankintatoimen ja hankintojen johtamisen uusia syventäviä kehitysohjelmia. Sosiaalisesti kestävien hankintojen kehitysohjelma eli Soske-akatemia on järjestyksessään toinen teemakohtainen akatemia. Innovaatio-teemalla käynnistynyt akatemia aloitettiin syksyllä 2021 ja vähähiilisten hankintojen akatemia käynnistyy keväällä 2022.    

tags