KEINO kartoittaa julkisen hankintaosaamisen tilaa Suomessa

KEINO-osaamiskeskus on käynnistänyt kyselyn, jonka avulla selvitetään, millaisella tasolla kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen hankintaosaaminen Suomen eri julkisissa organisaatioissa on.

Kyselyn kohderyhmään kuuluvat kaikki hankintayksiköissä, myös oman toimen ohella, julkisia hankintoja tekevät henkilöt. Kysely lähetettiin julkisiin organisaatioihin eli kuntiin, kaupunkeihin, valtion virastoihin, seurakuntiin ja oppilaitoksiin maanantaina 3.9.2018 ja vastausaikaa on keskiviikkoon 19.9. asti.

Kyselyssä annettuja taustatietoja tai niissä ilmoitettuja henkilötietoja ei julkaista tai julkisteta. Kyselyn tulokset on tarkoitus julkaista lokakuussa 2018. Kyselyyn vastaamalla julkiset hankkijat voivat vaikuttaa siihen, miten KEINO kohdistaa kestävän ja innovatiivisen hankintaosaamisen kehittämisen toimintansa vastaamaan hankkijoiden tarpeita. 

Mikäli tunnistat kuuluvasi kyselyn kohderyhmään mutta sinulle ei ole vielä välitetty kyselylinkkiä, voit käydä vastaamassa siihen tästä. Vastaamiseen menee arviolta 10 minuuttia.

Ohje vastaajille: kyselyssä on muutama kohta, joissa on pakollista täpätä myös kohta ”muu, mikä”. Jos sinulla ei ole lisättävää noihin kohtiin, voit vain täpätä ne ja merkitä viivan lisätietokenttään. Näin pääset kyselyssä eteenpäin.

KEINO-osaamiskeskus kiittää kaikkia vastaajia jo etukäteen!