KEINO hakee uusia alueellisia hankintojen muutosagentteja

KEINO-muutosagenttitunnus

KEINO hakee jälleen joukkoonsa uusia, oman toimensa ohella toimivia hankintojen muutosagentteja. Edellisten muutosagenttien toimintakausi päättyi vuoden 2020 lopussa.

KEINO-muutosagentit vastaavat osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Muutosagentin tehtäviin kuuluvat mm. tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista, hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä yhteistyön ja hankintojen kehittämisen edistäminen alueella.

Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin ja näiden henkilöedustajiin/asiantuntijoihin. Osaamiskeskus hakee erilaisia toimijoita, jotka tuntevat paikalliset erityispiirteet ja toimijat sekä toimivat tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä. 

Kyseessä ei ole työpaikkailmoitus vaan hanke, jonka edistämiseksi valittu toimija ja tämän osoittamat henkilöresurssit saavat sekä taloudellista että ammatillista tukea. Valittavilta henkilöiltä vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta.

Hankintojen muutosagentteja haetaan seuraaville 14:sta eri alueelle:
•    Lappi
•    Pohjois-Pohjanmaa
•    Päijät-Häme ja Kanta-Häme
•    Pirkanmaa
•    Pohjanmaa
•    Etelä-Pohjanmaa ja Keski-pohjanmaa
•    Pohjois-Karjala, Kainuu ja Pohjois-Savo
•    Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa
•    Satakunta
•    Uusimaa
•    Keski-Suomi
•    Etelä-Karjala
•    Etelä-Savo
•    Kymenlaakso

Kaikki hakemuksen jättäneet haastatellaan. Muutosagentit koulutetaan tehtäväänsä ja toimintakausi alkaa 10.3.2021.

Haku päättyy 19.2.2021.  

tags

KEINO-muutosagentteina toimineet kertovat: mikä on parasta agenttityössä?

Mikä on parasta Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Lapin ja Satakunnan agenttien mielestä?

lateral-image-right