Kansainvälisessä tapaamisessa kiinnostuttiin KEINOn alueellisesta toiminnasta

""

KEINO tapasi syyskuussa Ruotsin, Saksan ja Itävallan innovatiivisten hankintojen osaamiskeskusten edustajat sekä innovaatiopolitiikasta vastaavat ministeriöiden edustajat kansainvälisessä tapaamisessa. KEINO toimi tapaamisen puheenjohtajana. 

Tapaamisessa valtiot tutustuivat toistensa kansallisiin innovaatiopolitiikan tavoitteisiin, ohjelmiin ja hankintojen ohjauskeinoihin. Suomen edustajat esittelivät uunituoreen kansallisen hankintastrategian sekä työ- ja elinkeinoministeriön innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelman.  Suomen toimintamallissa muita tapaamiseen osallistuneita maita kiinnosti erityisesti kehittynyt alueellinen toiminta: maakunnissa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja edistävät muutosagentit ja KEINO-akatemian eli hankintojen johtamisen kehittämisohjelman alueellinen kattavuus.

Tapaamiseen osallistuneissa valtioissa ei ole vastaavaa alueellista järjestelmää kuin Suomessa. Julkisten hankintojen green deal -sopimukset eli vapaaehtoiset hankintayksiköiden ja valtion väliset sopimukset hankintojen kestävyyden edistämisestä herättivät myös kiinnostusta. 

Itävalta on innovatiivisten hankintojen mittaamisen edelläkävijä

Suomen, Ruotsin, Saksan ja Itävallan edustajat keskustelivat myös yhteisestä haasteestaan, vaikuttavuuden seuraamisesta ja mittaamisesta. Vaikuttavuuden osoittaminen on todettu haasteelliseksi kaikissa tapaamiseen osallistuneissa maissa. 

Kansainvälisen verkoston tapaamisessa Itävallan edustajat kertoivat myös, miten he ovat kehittäneet innovatiivisten hankintojen mittaamisen ja tunnistamisen menetelmiä. Paikallinen tilastokeskus on esimerkiksi toteuttanut pilottikyselyjä aiheesta. 

Lue englanninkielinen raportti innovatiivisten hankintojen seurantajärjestelmästä Itävallassa 

Neljän valtion hankintojen osaamiskeskusten ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli osallistujien mukaan hyödyllinen, ja tapaamisia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. 

Konkretiaa kansainvälisessä seminaarissa 

Ensi keväänä järjestetään kansainvälinen hankintayksiköille suunnattu innovaatiohankintojen seminaari, jossa hankintoja tekevät yksiköt pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja kuulemaan vertaiskokemuksia muilta osallistujilta. Seminaarin tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin.