Julkisten hankintojen vuotuinen kokonaisarvo reilusti yli 35 mrd. euroa

*

Käsitys Suomen julkisten hankintojen vuotuisesta kokonaisarvosta on pitkään perustunut EU:n komission vuonna 2015 tekemään arvioon 35 miljardista eurosta. Vuonna 2021 Valtioneuvoston koordinoimassa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa julkisten hankintojen tarkempaa kokonaisarvoa kynnysarvon ylittävien hankintojen ja kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen näkökulmasta.

Kesäkuun alussa julkaistu Julkiset hankinnat: Kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen -tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 yli 10 miljardia vallitsevaa arviota enemmän eli 47 miljardin edestä. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa. Kilpailluilta markkinoilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo oli 31 miljardia euroa. Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen osuus tästä oli 15 miljardia euroa.

Tutkimus tarjoaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin hankintojen analysointiin ja ohjaamiseen kansantalouden ja hankintayksiköiden oman toiminnan kehittämisen näkökulmista. Se sisältää hyviä kansainvälisiä esimerkkejä siitä, miten julkisten hankintojen työllisyys- ja yritysvaikutuksia on mahdollista arvioida julkisten hankintojen datasta. Vaikutusarviointien toteuttaminen edellyttää julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon avaamista, jonka osalta Suomessa on vielä kehitettävää.

Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi ja datan hyödyntämisen tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä osa-alueena on tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen. Hankintamiljardien jäljille johdattelee niiden merkitystä korostava ohjelman tuottama video, joka on katsottavissa alta.

Lisää aiheesta

Julkiset hankinnat : Kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Julkisten hankintojen vuotuisen kokonaisarvon laskenta tarkentui -tiedote

Liftup
hankinta-suomi kumppanilogo4

Kansallinen julkisten hankintojen strategia - Hankinta-Suomi

lateral-image-left