Julkisten hankintojen elinvoimapolku

elinvoimapolun palaset

Kunnilla on julkisten hankintojen kautta edellytykset toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana.  Yritysmyönteinen kunta kehittää osaamistaan ja hankintoja jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Julkiset hankinnat Häme -kehittämisohjelman avulla on syksystä 2021 Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen toimesta kehitetty kuntien hankintaosaamista.  Merkittävänä kehittämiskohteena on ollut tuottaa käytännönläheinen työkalu hankintojen kehittämiseen, suunnitteluun ja johtamiseen.

–Työkalua lähdettiin kehittämään konkreettisen tarpeen pohjalta. Kehittämisohjelman aikana kunnille järjestettyjen työpajojen ja haastatteluiden aikana havaitsimme, että monet kunnat painivat samojen haasteiden parissa koskien julkisia hankintoja. Tehtävää on paljon, mutta aikaa tai resursseja kehittämiselle vähän. Tietoa on, mutta se on sirpaleista, muuttuu nopeassa tahdissa ja löytyy eri tietolähteistä. Myös osaaminen haastaa, henkilökunta kunnissa vaihtuu ja osaamisen taso sen myötä vaihtelee. Muun muassa näihin asioihin pyrimme löytämään ratkaisua Julkisten hankintojen elinvoimapoluksi nimetyllä työkalulla, taustoittaa Karita Toivanen MTK Hämeestä.

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille tai kaupungeille, ja siellä julkisia hankintoja johtaville henkilöille ja kuntapäättäjille. Työkalun avulla julkisia hankintoja voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti johtamisen, osaamisen ja viestinnän näkökulmasta.

Tavoitteena on antaa varmuutta, osaamista ja konkreettisia työkaluja hankintojen johtamiseen ja kehittämiseen. Elinvoimapolusta jokainen voi poimia itselleen tärkeät osa-alueet, edetä itselleen sopivassa aikataulussa ja järjestyksessä. Työkalu on maksuton. Työn suorittamiseen kunta tarvitsee lähinnä aikaa, tahtoa, resursseja ja yhteistyötä.  

–Elinvoimapolkua oli mielenkiintoista tehdä, koska tarve oli tunnistettu ja tiesi olevansa tärkeän teeman äärellä. Aina se ei ollut kuitenkaan helppoa, koska nälkä kasvoi syödessä ja sisältöjen rajaaminen oli todella hankalaa, Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius nostaa esille. Sanna myös muistuttaa, että jos elinvoimapolulla matka ei oikein käynnisty tai etene toivotulla tavalla, voi aina olla yhteydessä Hämeen Yrittäjiin ja pyytää sparrausta ja apua.

Julkisten hankintojen kehittämisestä hyötyvät kaikki

Elinvoimapolun keskeisenä tavoitteena on antaa konkreettisia työvälineitä ja osaamista julkisten hankintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen erityisesti pienissä tai keskisuurissa kunnissa.

–Toivomme, että systemaattisen julkisten hankintojen kehittämistyön myötä kunnassanne on turvallinen ja kannustava ympäristö tehdä ja kehittää hankintoja, tunnette nykytilan ja sen kehittämistarpeet, teillä on riittävä tieto tehdä strategisia linjauksia ja näin mahdollisuus siirtyä hankintojen teknisestä toteutuksesta vaikuttavuuden tavoitteluun, kannustaa Toivanen.

Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin. Kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Tavoitteena voi esimerkiksi olla, että julkisten hankintojen osaamisen kehittämisen myötä kunnassa on ylipäätänsä mahdollisuus tunnistaa hankintaosaamisen taso sekä tiedostaa millaista osaamista tarvitaan lisää. Kehittämisen myötä myös henkilökunta sitoutuu yhteiseen tekemiseen, hankintaprosessit kehittyvät, virheiden tekemisen pelko vähenee ja työn mielekkyys kasvaa. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on mahdollista.

–Julkisissa hankinnoissa on kyse muustakin kuin niin sanotusta kirjaosaamisesta. Kolme keskeistä onnistumiseen ohjaavaa asiaa ovat asenne, rohkeus ja yhteistyö. Kun nämä kolme asiaa ovat kunnossa, voidaan onnistua hankintaprosesseissa, Meronen-Vilenius huomauttaa.

Julkisten hankintojen elinvoimapolkua kehitetään eteenpäin saadun palautteen pohjalta, ja siihen on tulossa tulevan kesän aikana myös käytännönläheinen työkalu hankintojen elinvoimavaikutusten mittaamiseen. Syöttämällä hankinnan koko ja kohdentuminen tuloksena saadaan tietoja työllisyys- ja verovaikutuksista sekä kuinka paljon alueen talouteen tulee ostovoimaa.

Tutustu Julkisten hankintojen elinvoimapolkuun:
Elinvoimapolku (julkisethankinnathame.fi)

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voit laittaa osoitteeseen: info@julkisethankinnathame.fi

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoituksella.
Elinvoimapolun toteutuksessa on tehty yhteistyötä eri kumppanien kanssa, kokoamalla tietoa yhteen ja hyödyntämällä olemassa olevia työkaluja.

tags