Julkisten elintarvikehankintojen kotimaisuusastetta ja vastuullisuutta selvitetään kyselyllä

Ruoka-annos

Maa- ja metsätalousministeriö ja Motiva selvittävät syksyn aikana julkisissa ruokapalveluissa tarjotun ruoan kotimaisuusastetta sekä vastuullisia elintarvikehankintoja koskevien oppaiden, suositusten ja hankintakriteerien käyttöä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. 

Kysely on suunnattu julkisia elintarvike ja ruokapalveluhankintoja tekeville hankintayksiköille ja ruokapalveluille. Tuloksia verrataan vuonna 2018 tehtyyn vastaavan kyselyn tuloksiin ja tulokset julkistetaan tammikuussa 2023. 

Vastaa kyselyyn suomeksi

Svara på enkäten/Vastaa kyselyyn ruotsiksi 

Tavoitteena selvittää vastuullisuuden tavoitteiden jalkautumista

Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa siitä, kuinka vastuullisia elintarvikehankintoja ja ruokapalveluita edistävät tavoitteet ovat jalkautuneet kuntien strategioihin ja kilpailutuksiin ja miten julkisissa ruokapalveluissa tarjotun ruoan kotimaisuusaste on kehittynyt.  

Vastuullisia elintarvikehankintoja koskevat oppaat ja suositukset edistävät Kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta vastuullisista ja kestävistä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoista.  Kyselyllä selvitetään myös näiden suositusten ja oppaiden käyttöä. 

Lisäksi on tarkoitus selvittää ravitsemus- ja ruokasuosituksiin liittyviä tekijöitä, kuten kasvisruuan ja kalan osuutta sekä suolan käyttöä ruokapalveluiden tarjoamissa aterioissa. Lisäksi selvitetään, miten ravitsemussuositukset näkyvät kuntien tai ruokapalveluiden hankintapäätöksissä. Mukana on myös kysymykset lähi- ja luomuruuan osuuksista ruokapalveluissa sekä ruokahävikistä.

Vastaajat kutsutaan tulosten julkistustilaisuuteen

Kaikki kyselyyn vastanneet ja yhteystietonsa jättäneet saavat kutsun tulosten julkistustilaisuuteen, joka järjestetään alkuvuodesta 2023. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan myös palkintoja. 

Kyselyyn voi vastata 14.10. saakka.Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti.

Vastaa kyselyyn suomeksi

Svara på enkäten/Vastaa kyselyyn ruotsiksi

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Auli Väänänen, Maa- ja metsätalousministeriö, auli.vaananen@gov.fi
asiantuntija Suvi Salmela, Motiva Oy, suvi.salmela@motiva.fi