Julkishankintojen muutosagentteja on Suomessa nyt 15 maakunnassa

Muutosagenttiikoni

KEINO-osaamiskeskus on valinnut 9 uuteen maakuntaan muutosagentin edistämään julkishankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta.  Suomessa toimii täten yhteensä 15 henkilöä, jotka oman työnsä ohessa vastaavat maakunnissaan paikallisen tuen tarpeesta.   

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. He neuvovat ja tukevat maakuntakohtaisen vastuualueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.  

Vuonna 2020 KEINO-muutosagenttien toiminta tulee keskittymään mm. siihen, että he tukevat ja seuraavat hankintojen strategista johtamista sekä hankintojensa vähähiilisyyttä osaamiskeskuksen kautta kehittäviä hankintayksiköitä. Lisäksi Hankinta-Suomi-foorumissa syntyneet kansalliset linjaukset pyritään konkretisoimaan paikalliselle tasolle muutosagenttiemme avulla. Osa heistä tulee myös keskittymään siihen, että kestävyydestä ja innovatiivisuudesta tehtävä tutkimus ja opetustyö Suomen oppilaitoksissa saadaan tuotua helposti julkishankkijoiden käsille.  

Valitut KEINO-muutosagentit aloittavat toimintansa perehdytyskoulutuksen jälkeen helmikuussa 2020 seuraavilla alueilla:    

- Etelä-Karjala, Anni Peltola Maakuntaaluekartta jossa värjättynä agenttialueet

- Etelä-Pohjanmaa, Matti Alakoskela 

- Etelä-Savo, Ilkka Liljander 

- Kainuu, Kyösti Kauppinen 

- Kanta-Häme, Jarkko Koskinen 

- Keski-Pohjanmaa, Reijo Kinnunen 

- Keski-Suomi, Matti Kortteus  

- Pohjanmaa, Jenni Nurmi 

- Uusimaa, Pentti Komssi 

 “Valitut henkilöt ovat jo toimineet ennen hakua julkisten hankintojen parissa. He tekevät jatkossa muutosagentin tehtäviä muiden töiden ohessa. Muutosagenttitoimintaa varten KEINO-osaamiskeskus myöntää siis avustusta heidän työnantajaorganisaatiollensa”, selventää Olli Jylhä, muutosagenttien toiminnasta vastaava hankinta-asiantuntija Suomen Kuntaliitosta. ”Kanta-Hämeeseen valittu agentti toimii jo Satakunnan muutosagenttina ja näin ollen vastaa jatkossa kahdesta maakunta-alueesta.”   

Tammikuun 2020 alussa päättynyt muutosagenttihaku kohdistui organisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja julkishankintojen kanssa tekemisissä olevat toimijat. KEINO-muutosagenteiksi nimettäviltä henkilöiltä edellytettiin mm. innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaamista, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä oman agenttitoimialueen markkina- sekä hankintayksiköiden tuntemusta.  

”Hienoa, että uusien muutosagenttien myötä paikallinen tuki on lähes koko Suomen kattava.  Muutamiin maakuntiin ei löytynyt sopivia muutosagentteja, mutta KEINO-osaamiskeskus tukee tarvittaessa näiden alueiden hankkijoita”, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan koordinoinnista vastaava, kestävien hankintojen ja kiertotalouden johtaja Isa-Maria Bergman Motivasta. 

 Muutosagenttitoiminta kehittää alueellista hankintayhteistyötä  

Valituilla muutosagenteilla on vahva kokemus ja olemassa olevat verkostot julkishankinnoissa. Muutosagenttina nykyiseen hankintoihin liittyvään työhön tulee luontevasti kestävyyttä ja innovatiivisuutta korostava aspekti.  

”KEINO-muutosagenttina toimiminen on hyvä jatkumo ja lisä työhöni Kainuun hankinta-asiamiehenä, jota olen tehnyt alueella jo seitsemisen vuotta. Hankintayksiköiden ja yritysten väliin on täällä rakentunut hyvä yhteys, jota lähden innolla vahvistamaan kestävyyden ja innovatiivisuuden teemoilla. Etenkin viesti työllistämismahdollisuuksista on olennainen. KEINOn avulla alueelle saadaan toivottavasti lisää tietoa jaettavaksi mm. hankintojen vaikutusten mittaamisen mahdollisuuksista”, esittää Kyösti Kauppinen, Kainuun hankintarenkaan hankinta-asiamies sekä alueen uusi KEINO-muutosagentti. 

”Ilmastoasiat ovat kaikin puolin ajankohtaisia ja esillä myös Lappeenrannan kaupungin ’ilmastopääkaupunki-strategiassa’”, jota hankinnat tukevat, kertoo kaupungin yrityspalvelujen asiantuntija Anni Peltola, Etelä-Karjalan alueelle valittu KEINO-muutosagentti. ”Tarvitsemme alueen hankinnoille kestäviä kriteerejä ja uutta ajattelua vuoropuheluihin. Hankinnat Etelä-Karjalassa haltuun -hanke on luonut tänne hyvät verkostot, joihin muutosagenttitoiminta on loistava jatkumo. KEINO-työ toimii varmasti hyvänä mahdollisuutena saada maakuntaan myös valtakunnallista vertailupohjaa parhaista käytänteistä.” 

Lisätiedot

Olli Jylhä ja Karin Metsäpelto

tags