Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Julkiset hankkijat oppivat toisiltaan vähähiilisen betonin käyttöönotosta

Ihmisiä valamassa betonia

Suomen strateginen kiertotalousohjelma on juuri julkaistu. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035. Vähähiilisiä ratkaisuja edellytetään yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia merkittävästi. Tavoitteena on ottaa käyttöön taloudellisia kannusteita ja uusia hankintakäytäntöjä, jotta alalle syntyy kilpailua hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuilla. Myös Pariisin ilmastosopimus edellyttää vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa yhteiskunnan eri sektoreilla. 

Rakennussektorilla on merkittävä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia ja kiertotalouden mukaista Suomea. Sementinvalmistus on maailmanlaajuisesti merkittävin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde. Tämän vuoksi kiinnostus vähäpäästöisiä, sementtiä korvaavia sideaineita kohtaan myös julkisissa urakkahankinnoissa on kasvanut viime vuosina. Vaihtoehtoisiin betonimateriaaleihin liittyvää tutkimusta tehdään paljon, ja ensimmäiset tuotteet ovat jo markkinoilla.  

KEINO-osaamiskeskus ja Oulun yliopisto järjestivät tammikuussa 2021 keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena oli saada tilannekuva vähähiilisten betonimateriaalien tarjonnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Webinaarissa pureuduttiin julkisten hankkijoiden keinoihin ja markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin edistää vähähiilisen betonirakentamisen ratkaisuja. Tilaisuudessa esiteltiin erilaisten eri valmistajien tuotteita ja hankkijoita, jotka ovat hyödyntäneet näitä julkisissa hankinnoissaan.  

Lue artikkeli tilaisuuden sisällöstä ja esimerkeistä Oulun yliopiston sivuilla:

Julkiset toimijat edistämään vähähiilisen betonin käyttöönottoa  

Vaikka kaikkea betonia ei voida vielä korvata vähähiilisillä vaihtoehdoilla, esimerkiksi meluvallit, pihakivet ja laatat täyttävät jo niille asetetut vaatimukset. Kaupungeista ja kunnista löytyy kuitenkin jo nyt käyttökohteita, joissa tavallinen betoni voitaisiin korvata vähähiilisillä vaihtoehdoilla. Materiaalin laajempi käyttöönotto vaatii aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Lue lisää kehittäjäryhmästä sivuiltamme:

Vähähiilinen rakentaminen kehittäjäryhmä

 
tags