Hyvinvointialueille suunnattuun KEINO-akatemiaan valittiin mukaan 10 organisaatiota

KEINO-akatemia hyvinvointialueille

Tänä vuonna KEINO-osaamiskeskuksen hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma KEINO-akatemia keskittyy vuoden vaihteessa aloittaneiden hyvinvointialueiden hankintojen kehittämiseen. Akatemia käynnistyy toukokuussa, ja jatkuu marraskuuhun asti.

Mukaan akatemiaan on valittu seuraavat kymmenen hyvinvointialuetta:

  • Etelä-Savon hyvinvointialue
  • HUS
  • Kanta-Hämeen hyvinvointialue
  • Keski-Suomen hyvinvointialue
  • Kymenlaakson hyvinvointialue
  • Lapin hyvinvointialue
  • Pirkanmaan hyvinvointialue
  • Pohjois-Savon hyvinvointialue
  • Satakunnan hyvinvointialue
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

– On hieno lähtökohta vaikuttavalle akatemialle, että puolet kaikista Suomen hyvinvointialueista lähti mukaan kehittämään hankintojaan. Merkittävä osa Suomen julkisista hankinnoista tehdään juuri hyvinvointialueilla, ja ajankohta akatemialle on oikea, sillä hyvinvointialueilla on nyt käynnissä toimintatapojen ja strategisten tavoitteiden kuvaaminen. Erityisesti hankintojen vaikuttavuus kiinnostaa monia ja siihen saammekin akatemiassa uusia avauksia, kertoo kehityspäällikkö Riikka Juuma akatemiasta vastaavasta Hansel Oy:stä.

KEINO-akatemia on maksuton kehittämisohjelma, joka vahvistaa organisaation kykyä johtaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja sekä tunnistaa oman hankintatoimensa kehitystarpeet. Akatemia on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköiden johdolle sekä hankintoja tekeville. Akatemiatyöskentely tapahtuu yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa, alan parhaiden asiantuntijoiden tukemana.

Keino-Akatemian toteutuksesta vastaa Hansel Oy ja lisäksi Akatemiaa toteuttamassa ovat Motiva, Syke, VTT sekä Keinon alueelliset muutosagentit.

tags