Hyvinvointialueiden hankintoihin tukea KEINO-akatemiasta – haku auki 15.3. – 20.4.

KEINO-akatemia hyvinvointialueille

Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINON hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiasta.

KEINO-osaamiskeskuksen suosittu, jo neljä kertaa järjestetty hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemia järjestetään tänä vuonna uudella konseptilla, jossa keskitytään hyvinvointialueiden hankintojen kehittämiseen.

Hakuaika hyvinvointialueiden akatemiaan alkaa 15.3. ja päättyy 20.4.2023. Akatemia käynnistyy toukokuussa ja päättyy marraskuussa 2023. Sen ensimmäiset tapaamiset järjestetään 12.5. ja 13.6.

Akatemiaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Vahvistusta hankintojen johtamiseen ja verkostoitumista

KEINO-akatemia on osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta. Se on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköiden johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. 

Tällä kertaa halutaan tarjota tukea hankintojen systemaattiseen kehittämiseen vuoden vaihteessa aloittaneille hyvinvointialueille.

– Merkittävä osa Suomen julkisista hankinnoista tehdään hyvinvointialueilla. Akatemiassa näiden vasta käynnistyneiden organisaatioiden on mahdollista vahvistaa kykyään johtaa kestäviä ja vaikuttavia hankintoja sekä tunnistaa oman hankintatoimensa kehitystarpeet. Ohjelma on myös oiva mahdollisuus verkostoitua muiden hyvinvointialueilla toimivien hankinnan ammattilaisten kanssa, toteaa kehityspäällikkö Riikka Juuma akatemiasta vastaavasta Hansel Oy:stä.

Toiveena on, että kehitysohjelmaan osallistuisi kustakin organisaatiosta vähintään kaksi henkilöä. Mukaan toivotaan sekä organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä, kuten hankintajohtajaa tai hankintapäällikköä, sekä hankintojen kanssa tekemisissä olevaa henkilöä, esimerkiksi hankinta-asiantuntijaa tai kehittämispäällikköä. Organisaatiosta saa osallistua myös useampia henkilöitä.

Mallina itseopiskelu ja sprinttijaksot

KEINO-akatemian ohjelma koostuu itseopiskelusta ja tehtävien tekemisestä Howspace-verkkoalustalla sekä kolmesta sprinttijaksosta, joissa kehitetään osallistujien tietoja ja taitoja. Kuhunkin sprinttiin sisältyy tapaaminen, joista osa on kokonaan etänä ja osa hybridimallilla, joissa tarjotaan mahdollisuus myös osallistumiseen paikan päällä Helsingissä.
Touko-kesäkuussa Akatemian aiheina on strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen. Syksyllä puolestaan pureudutaan tiedolla johtamiseen sekä vaikuttavuuteen.

Tällä kertaa Akatemiassa on lisäksi tarjolla mahdollisuus valita tarjottavasta webinaaripaketista itselleen tarpeelliset kokonaisuudet. Aikaisemmista Akatemioista poiketen hyvinvointiakatemiassa ei tehdä yhtä isoa kehitystehtävää, sillä se toteutetaan aiempiin verrattuna hieman kevyemmällä mallilla.

Lisätietoa KEINO-akatemiasta ja sen edellisistä lukukausista.
 

Hae mukaan hyvinvointialueiden akatemiaan viimeistään 20.4.

tags