Hyvinvointialueiden hankinnat -opas tarjoaa suuntaviivoja sosiaali- ja terveyssektorin vastuullisten hankintojen suunnitteluun

Hyvinvointialueiden vastuulliset hankinnat

Terveydenhuollon hankintojen erityispiirteenä on ensiarvoisen tärkeät vaatimukset potilasturvallisuuden varmistamiseksi, korkea hygienian turvaamiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Näiden lisäksi on tärkeä huomioida, että hankintoihin liittyy merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä mutta myös mahdollisuuksia.

Hankinnoilla on aina välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suomen sairaanhoitopiirien vuotuinen hankintojen yhteissumma oli vuonna 2018 noin 2,98 miljardia euroa, joten vaikuttavuus on suuri. Terveydenhuoltosektorin toiminnot tuottavat 5 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Sektorilla tuotetaan myös merkittäviä määriä jätteitä ja käytetään kemikaaleja. Sosiaalinen vastuullisuus lähtee muun muassa toimitusketjujen hyvästä tuntemuksesta. Ongelmia voi esiintyä sekä ulkomaisessa tuotantoketjussa että Suomessa tapahtuvassa palvelutuotannossa.  

Sairaanhoitopiirien toiminta on siirtynyt vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Nyt julkaistu opas toimii erinomaisena tukimateriaalina, kun hyvinvointialueet laativat omia hankintastrategioita ja toimintasuunnitelmia. Oppaasta saa vinkkejä myös konkreettisten vastuullisten ja innovatiivisten hankintojen toteutukseen, kertoo oppaan laadinnasta vastannut KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntija Jenni Rovio Motiva Oy:stä.  

Hyvinvointialueiden hankinnat -oppaaseen on koottu taustatietoa terveydenhuoltosektorin merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta. Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa, että pyritään edistämään paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla yhteiskuntaan kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia sekä minimoimaan haitallisia vaikutuksia. Terveydenhuollon hankinnoissa keskitytään erityisesti alihankintaketjuihin, ja niissä mahdollisesti esiintyviin riskeihin ja niiden minimointiin.  

Työssä tarkasteltiin sairaanhoitopiirien keskeisiä vastuullisuustavoitteita ja niiden pohjalta luotiin yhteiset tavoitteet, joita hankinnoilla viedään käytäntöön. Tavoitteiden ja sairaanhoitopiirien hankintojen volyymien näkökulmasta keskeisille tuoteryhmillle on tunnistettu ympäristökriteereitä, joita sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin hankinnoissa on mahdollista soveltaa, Rovio kertoo.  

KEINO-osaamiskeskus on laatinut Hyvinvointialueiden hankinnat -oppaan yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. 

Lataa Hyvinvointialueiden hankinnat -opas

 

Haku hyvinvointialueille suunnattuun hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiaan on nyt auki. Hakuaika on 15.3. – 14.4.. Lue lisää ja hae mukaan >>

tags