Hankintojensa vaikuttavuuden johtamista lähtee kehittämään 14 organisaatiota syksyllä 2021

""

Keino-osaamiskeskuksen vaikuttavien hankintojen kehittämisohjelman, KEINO-akatemian, tarkoituksena on auttaa julkisorganisaatiota kehittämään hankintatoimeaan siten, että ne voivat johtaa hankintoja strategisten tavoitteiden avulla. Kolmanteen akatemiakauteen valittiin uusi joukko organisaatioita, jotka aloittavat kehittämistyönsä ohjelmassa lokakuussa 2021.  

Mukaan valituista organisaatioista viisi edustaa osakeyhtiöitä, seitsemän kuntasektoria sekä ja kaksi valtiota. 

Katso vuoden KEINO-akatemiaan 2021-2022 osallistuvat
organisaatiot tästä 

“Meillä on Rauman kaupungissa käytössä hankintaohje, mutta olemme muodostamassa hankintaprosessien kehittämistä varten ja niiden tueksi varsinaista hankintastrategiaa. Päätimme hakea KEINO-akatemiaan tässä välissä saadaksemme tukea ja apua pidemmän aikavälin kehittämiseen sekä KEINOn asiantuntijoista että samassa tilanteessa olevilta muilta osallistujilta”, kertoo kaupungin hankintapäällikkö Vesa Tomminen

Kolmannen lukukauden ohjelmaa on kehitetty Keinossa aikaisempien ohjelmakausien pohjalta. Jaksojen sijaan kehitysohjelma koostuu itseopiskeluun perustuvista moduuleista sekä osallistujien yhteisistä sprinttitapaamisista. Tapaamisissa keskitytään entistä enemmän vuorovaikutteisuuteen, hyvien käytäntöjen jakamiseen ja keskinäiseen sparraukseen. Kehittämisjaksoja on puolivuotisessa kehitysohjelmassa kaikkiaan neljä. Ohjelmistomaailmasta tuttu käsite sprintti kuvaa ketterää kehittämistä, johon osaamiskeskus pyrkii kannustamaan.  

“Akatemian aikana organisaatiot laativat itselleen hankintatoimen kehittämissuunnitelman KEINO-kummien sparrauksella. Suunnitelman myötä tuleva kehitysmatka saa rakenteen, jonka turvin organisaatio voi edetä työssään vielä akatemian jälkeenkin. Siksi on hyvä lähteä reissuun ketterästi”, kertoo ohjelmasta vastaava, johtava lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitosta.  

Lukukausi 2021-2022 käynnistyy lokakuun alussa, kun ensimmäisen moduulin opiskelumateriaalit julkaistaan ja ensimmäinen yhteinen sprinttitapaaminen kokoaa osallistujat yhteen 4.11.2021. KEINO-akatemian suorittamisen jälkeen organisaatiot voivat hakea osaamiskeskuksen uusiin ns.teema-akatemioihin, joissa hankintojen johtamisen kehittämistä tietyn kestävyys- tai innovatiivisuustavoitteen osalta voi jatkaa syvemmällä tasolla. Lisätietoja teema-akatemioista löytyy sivulta Hankintatoimen johtamisen kehitysohjelmat

Lue lisää KEINO-akatemiasta täältä

Lisätiedot:

tags