Hankintojen strateginen johtaminen julkisissa organisaatioissa

Strateginen johtaminen

KEINO kartoittaa tammikuussa 2021 julkisten hankintojen strategisen johtamisen tilaa Suomessa. Kysely toteutetaan sähköisesti ja kohderyhmänä on ensisijaisesti organisaatioiden operatiivinen johto, kuten kunnan- ja kaupunginjohtajat, valtionvirastojen johtajat sekä seurakuntien johto.

Tarkoituksena on selvittää 

  • onko organisaatioilla julkisia hankintoja koskeva strategia/linjauksia tai vastaavia
  • seurataanko ja/tai mitataanko niiden toteutumista
  • huomioidaanko hankinnoissa sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys 
  • huomioidaanko hankinnoissa innovaatiot ja pk-näkökulma 
  • vaikuttaako kansallinen hankintastrategia (Hankinta-Suomi) strategisiin linjauksiin sekä 
  • kuinka vallitseva koronatilanne vaikuttaa strategisiin linjauksiin.

Kyselyn löydät täältä. Vastausaika päättyy 27.1.2021. Tulokset julkaistaan helmikuussa.

Kyseessä on seurantakysely vuonna 2018 toteutetulle kyselylle, jonka tuloksia voit tarkastella täältä.